handshake

موافقت‌نامه محرمانه بین “] نام تهیه‌کننده[ ” و ” ] نام شرکت[ “

این موافقت‌نامه تا تاریخ آخرین امضاء در این مورد اعتبار دارد و بین ….. که دفتر اصلی آن در ….. (آدرس پستی تهیه‌کننده) مستقر است و ……. که دفتر اصلی آن ……. (آدرس پستی شرکت) است.

دو طرف در موارد زیر موافقت دارند:

۱- شرکت تعهد می‌کند که اعتماد را بطور کامل نگه دارد و هیچگونه اطلاعات، معلومات و یا بهرصورت دیگر که مربوط به …….. (در مجموع اطلاعات نامیده می‌شود) می‌شود را برای استفاده‌های تحقیقاتی و یا تجاری بدون موافقت کتبی تهیه‌کننده بکار نبرد (بجز پیشرفتهای داخلی تکنیکی و اقتصادی که مورد موافقت است). علاوه بر این موافقت می‌شود که شرکت از اعتماد طرف مقابل سوء استفاده نکرده و هیچ قسمتی از اطلاعات را به طرف سوم و یا افراد دیگر تا ۵ سال پس از این ندهد.

۲- مدتی که در طول آن اطلاعات تحت این قرارداد مبادله میشود از این تاریخ به مدت ۶ ماه طول کشید و این مدت ممکن است توسط هریک از طرفین با مطلع کردن طرف مقابل تا ۳۰ روز بعد پایان یابد و یا شاید از هر زمانی به زمانی دیگر توسط یک موافقت کتبی دوجانبه موکول شود.

۳- تمام تعهدات شرکت که در پاراگرافهای پیش ذکر شد شامل هیچیک از اطلاعات ، معلومات و یا … زیر نمی‌شود:

الف- معلوم است که از این پس عمومی شده و غیر از طریق شرکت در اختیار عموم قرار گرفته است.

ب- معلوماتیکه شرکت بتواند ثابت کند که در اختیار خودش بوده و ان را بطور مستقیم یا غیرمستقیم از تهیه‌کننده بدست نیامده است.

ج- معلوماتیکه شرکت بتواند نشان دهد که از افراد دیگری دریافت کرده است که پیش از آن دریافت نکرده بود چه مستقیم و چه غیرمستقیم .

د- معلوماتیکه شرکت بتواند نشان دهد که بطور مستقل توسط کارمندان شرکت که دسترسی و داده‌هایی که از این پس می‌آیند بدست آمده است.

۴- شرکت موافقت می‌کند تا تمام کارمندانی که دسترسی به آن اطلاعات دارند را ملزم به نگهداری اطلاعات بطور مخفی بکند. در برابر شواهد، هر دو طرف این قرارداد را توسط نمایندگان رسمی خود در روز و تاریخی در زیر مشخص می‌شود امضاء می‌نمایند.

شرکت :                               تهیه‌کننده:

توسط: ……                           توسط:…….

عنوان :……                            عنوان: ……

تاریخ : ……                            تاریخ :…….

موافقت‌نامه نمونه بین ] نام فراهم‌کننده[ و ] نام گیرنده[

این موافقتنامه که در تاریخ                     ماه                   سال . . .  توسط و بین                      ، یک تعاونی واقعی که تحت قوانین ……                      بوجود آمده و فعالیت می‌کند و دفتر مرکزی آن در آدرس  .    .   .   .   .   .   .   قرارداد ( از این پس به تهیه‌کننده مربوط می‌شود) و                   ، یک تعاونی که تحت قوانین ایالت                     بوجود آمده است و دفتر مرکزی آن در                    قرارداد بسته می‌شود ( از این پس با نام گیرنده یاد خواهد شد).

محتویات :

از این پس ، تهیه‌کننده مالک ترکیبات و اطلاعاتی است که توسط                     توسعه یافته و حق واگذاری اجازه آن را تحت موارد اختصاصی و اطلاعات مربوطه به خود دارد و از این پس، گیرنده حق بدست آوردن یک نمونه از اینچنین ترکیباتی را فقط به مقصود آزمایش اینکه آیا این سطح فعالیت پاسخگوی نیازهای شغلش است یا خیر را با در نظر گرفتن شرایطی که ذکر خواهد شد دارد. بنابراین ، حالا فرضهای شده و قرارداد دو جانبه که در اینجا گنجانیده شده است ، دو طرف قرارداد در موارد زیر توافق می‌کنند :

تعهدات دو طرف :

۱-۱- ترکیب به معنی                    است.

۱-۲- نه ترکیبات تهیه‌شده و نه مواد دیگری که بطور کلی یا جزئی از ترکیب موردنظر حاصل شده‌اند تا هنگامیکه جزو اموال تهیه‌کننده محسوب می‌شوند نمی‌بایستی به طرف سومی انتقال پیدا کرده و یا برای همگان آشکار شود. همچنین موافقت شده است که گیرنده تمام اطلاعات و معلومات مرتبط را تا مدت ۵ سال سری نگه داشته و برای هیچکس دیگر فاش نکند.

۱-۳- تمام تعهدات شرکت در پاراگرافهای قبلی ذکر شد شامل معلومات و اطلاعات زیر نمی‌شود :

الف- اطلاعاتیکه تا بحال یا از این به بعد از راهی غیر از اشتباه شرکت در اختیار عموم قرار بگیرد.

ب- اطلاعاتیکه شرکت بتواند اثبات کند که در زمان فاش شدن مالک آن بوده و آنرا بطور مستقیم یا غیر مستقیم از تهیه‌کننده نگرفته است.

ج- اطلاعاتیکه شرکت بتواند اثبات کند که از طریق افراد دیگری که خود بطور مستقیم یا غیرمستقیم آنرا از تهیه‌کننده نگرفته است بدست آورده است.

د- اطلاعاتیکه شرکت بتواند اثبات کند که توسط کارمندان خود شرکت که دسترسی به اطلاعاتیکه از این پس خواهد آمد گسترش یافته است.

هـ_ شرکت موافقت می‌کند تا تمام کارمندانی که دسترسی به هر قسمتی از این اطلاعات دارند را متعهد به حفظ محرمانگی آنها بکند.

۱-۴- این موافقت‌نامه تحت قوانین ایالت                    بسته ، اداره، تفسیر و اجرا می‌شود.

۱-۵- با قوانین و اجازه‌هایی که تحت این موافقت‌نامه آمده است، گیرنده به مرجع قانونی ، میزان                   ریال (                   ریال ) تا هنگام دریافت ترکیب خواهد داد.

۱-۶- این موافقت‌نامه برای مدت یکسال خواهد بود که از تاریخ دریافت ترکیب توسط گیرنده شروع می‌شود. پس از انقضاء قرارداد، گیرنده ترکیب را سریعا” به تهیه‌کننده برمی‌گرداند.

۱-۷- در طول این قرارداد و برای مدت ۳ ماه ، گیرنده اختیار انتقال حقوق و یا تولید و فروش محصولات همراه ترکیب را دارد. در طول این مدت، تهیه‌کننده از بستن قرارداد با شرکتهای دیگر جلوگیری کرده و هیچ حقی از آن را به شرکتهای دیگری نخواهد فروخت.

ضمانت و خدمات پس از فروش

۲-۱- گیرنده پاسخگوی تمامی خسارات جانی و مالی ناشی از استفاده از ترکیب زیر است. گیرنده موافقت می‌کند تا تهیه‌کننده را در برابر تمامی حقوق ، خسارات و مخارجی که طبیعتا” و یا درنتیجه و یا وابسته به استفاده و موافقت گیرنده نسبت به ترکیبی که در ذیل آمده است حمایت مالی کند. گیرنده موافقت می‌کند تا تمامی خسارات تهیه‌کننده را که ناشی از موافقت گیرنده و استفاده از ترکیب بوده است را جبران کند.

۲-۲- تهیه‌کننده هیچ توضیحی در مورد ترکیب نخواهد داد. هرچند که در زیر بدون ضمانت تجاری بودن یا سلامتی برای یک منظور خاص و یا هرگونه ضمانت دیگر توضیح داده شده و مقصود رسانده شده است و اما محدود به ضمانت و نمایندگی‌ها بعنوان محض بودن، فعالیت، امنیت و یا مفید بودن یک ترکیب نیست.

در برابر شواهد، دو طرف مدارک را رد و بدل کرده و این موافقت‌نامه را در روز و سالی که در بالا نوشته شده است امضاء کردند.

 نام گیرنده :                                                 نام تهیه‌کننده :

  عنوان:……..                                                عنوان:……

  تاریخ :…….                                                 تاریخ :……

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!