مناطق آزاد

۱- منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم

دفتر مرکزی: تهران – خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه شهید میرزا حسنی – شماره ۲۵

صندوق پستی: ۱۵۴۸-۱۵۸۷۵

تلفن: ۸۸۷۲۴۸۷۰,۸۸۷۲۱۸۵۹ ,۲- ۸۸۷۲۴۸۷۱

نمابر : ۸۸۷۲۴۸۷۴

دفتر قشم استان هرمزگان : جزیره قشم، سازمان منطقه آزاد قشم.

صندوق پستی: ۱۱۸۴

تلفن: ۳۹ -۵۲۲۵۹۳۰ (۰۷۶۳), ۵۲۲۴۱۲۰ (۰۷۶۳), ۵۲۲۷۸۴۴ (۰۷۶۳)

نمابر:  ۳۱۳۰۰۷۹ (۰۷۶۳),  ۵۲۲۵۳۳۸ (۰۷۶۳),  ۵۲۲۴۰۹۳ (۰۷۶۳)

پست الکترونیکی: info@Qeshm.org

پایگاه اطلاع رسانی: www.Qeshm.ir

۲- منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش

دفتر مرکزی: ایران – جزیره کیش – خیابان سنائی – سازمان منطقه آزاد کیش

تلفن: ۲- ۴۴۲۲۱۴۱ (۰۷۶۴), ۴۴۲۲۶۷۵ (۰۷۶۴)

نمابر : ۴۴۲۲۶۷۵ (۰۷۶۴), ۴۴۲۳۵۹۶ (۰۷۶۴)

صندوق پستی: ۷۹۴۱۷۸۳۷۷۵

دفتر تهران: تهران خ افریقا تقاطع حقانی کوچه کیش شماره ۳

تلفن: ۶- ۸۸۷۷۷۰۸۵

نمابر: ۸۸۸۸۲۳۱۴

کدپستی: ۳۱۱۱۸-۱۵۱۸۸
صندوق پستی: ۴۵۸۸-۱۹۳۹۵

پست الکترونیکی: info@kishfreezone.org

پایگاه اطلاع رسانی: www.kish.ir

۳- منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

دفتر مرکزی: تهران-خیابان ولیعصر – بالاتر از میرداماد – کوچه شهید ستاری – شماره ۱۵ چابهار – منطقه آزاد تجاری

 -صنعتی چابهار

کد پستی: ۱۹۶۸۹۵۳۳۹۱
تلفن:  ۸۸۷۹۶۷۶۸, ۸۸۷۹۶۷۸۰, ۸۸۷۹۱۳۰۳

نمابر : ۸۸۷۸۲۹۰۳

دفتر چابهار: شهرستان چابهار

تلفن دفتر منطقه: ۹- ۴۴۴۲۲۰۰ (۰۵۴۵) , ۷- ۴۴۴۱۴۴۵ (۰۵۴۵)

نمابر دفتر منطقه: ۴۴۴۲۲۲۹ (۰۵۴۵), ۴۴۴۲۲۳۷ (۰۵۴۵)

پست الکترونیکی: : info@cfzo.com
پایگاه اطلاع رسانی: www.cfzo.com

3 (2)

۴- منطقه آزاد تجاری – اروند

دفتر مرکزی: تهران – میدان آرژانتین – نبش خیایان ۲۹ وزراء – پلاک ۱۴۳

تلفن: ۴- ۸۸۸۷۹۳۷۳، ۸۸۸۸۹۵۰۵ ،۸۸۸۸۳۰۴۰

نمابر : ۸۸۸۸۰۹۰۰

کدپستی: ۱۵۱۶۶۱۳۳۱۳

پست الکترونیکی: info@arvandfreezone.ir

دفتر منطقه : آبادان – بریم – هتل هلال احمر- سازمان منطقه آزاد اروند
صندوق پستی: ۶۳۱۳۶
تلفن: ۳۳۳۱۱۲۰ (۰۶۳۱), ۱۸- ۳۳۳۴۰۱۷(۰۶۳۱)
نمابر: ۳۳۳۱۱۲۰ (۰۶۳۱)
پست الکترونیک: info@iftiz.org.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.arvandfreezone.ir

۵- منطقه آزاد تجاری – ارس

دفتر تهران : تهران – میدان آرژانتین –نبش خیایان ۲۹ وزراء – پلاک ۱۴۳- طبقه دوم
تلفن: ۸۸۸۸۹۴۳۸, ۸۸۸۸۹۴۵۸, ۸۸۷۷۹۳۵۳
نمابر: ۸۸۷۷۵۲۳۲, ۸۸۸۸۹۴۳۸ , ۸۸۸۹۴۵۸, ۸۸۷۷۹۳۵۳
پست الکترونیک: info@aras.ir
کدپستی: ۱۵۱۶۶۱۳۳۱۳
دفتر منطقه: آذربایجان شرقی– جلفا خیابان  فرصت ، دفتر منطقه آزاد ارس
صندوق پستی: ۱۴۶۳-۵۵۴۱۴
تلفن:  ۳۰۲۴۹۴۹ (۰۴۹۲)
نمابر: ۳۰۲۴۷۷۶ (۰۴۹۲)
پست الکترونیک: info@ArasFZ.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.arasfz.ir

۶- منطقه آزاد تجاری – انزلی

دفتر تهران : تهران – میدان آرژانتین – نبش خیایان ۲۹ وزراء – پلاک ۱۴۳

تلفن: ۸۸۸۸۹۵۰۵ ,۸۸۸۸۳۰۴۰ ,۴- ۸۸۸۷۹۳۷۳

نمابر: ۸۸۸۰۹۰۰

پست الکترونیک: info@anzali-fz.org

کدپستی: ۱۵۱۶۶

دفتر منطقه : رشت – گلسار خیابان ۱۰۷ نبش خیابان ۱۴۶ پلاک ۱

صندوق پستی: ۳۸۱۷-۴۱۶۳۵

تلفن: ۷۷۶۰۷۲۶ (۰۱۳۱)

نمابر: ۷۷۲۰۸۱۰ (۰۱۳۱)

پست الکترونیک: info@anzali-fz.org

پایگاه اطلاع رسانی: www.anzali-fz.org  

مناطق ویژه اقتصادی

۱- منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان  میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، خیابان هشتم، پلاک ۲، طبقه اول
تلفن: ۶- ۲۲۲۷۲۹۳۴
نمابر: ۲۲۲۵۹۲۱۰
دفتر منطقه: کیلومترسه جاده اصفهان بعد از پمپ بنزین سلفچگان
تلفن: ۳- ۳۶۶۳۴۲۲ (۰۲۵۲)
نمابر: ۳۶۶۳۴۲۲ (۰۲۵۲)
پست الکترونیک: info@Salafchegan.org , info@qssez.com

۲- منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

دفتر مرکز: تهران، خیابان  ستارخان، جنب پل شیح فضل الله نوری، شماره ۴۱۳
تلفن: ۴۴۲۲۶۲۶۷, ۴۴۲۱۴۴۶۶ , ۵- ۴۴۲۰۷۰۴۲
نمابر: ۴۴۲۰۴۸۰۳
کدپستی: ۱۴۵۴۷۳۴۶۹۴
دفتر منطقه: سیرجان – کیلومتر ۳ جاده شهربابک – منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
تلفن: ۳-۷۳۰۰۱ (۰۳۴۷)
نمابر: ۳۴۷۲۲۲۲ (۰۳۴۷)
پست الکترونیک: info@Sirjan.org
پایگاه اطلاع رسانی: www.sirjan.org , www.kdo.ir

۳- منطقه ویژه اقتصادی سرخس

دفتر مرکزی: مشهد – بلوار شهید منتظری(تلویزیون) – بعد از شهید منتظری ۵ – شماره ۳۲
تلفن: ۳- ۸۴۲۲۸۷۴ (۰۵۱۱)، ۶- ۷۶۱۵۰۶۵ (۰۵۱۱) , ۵- ۸۴۲۲۶۳۴ (۰۵۱۱)
نمابر: ۷۶۱۵۰۶۷ (۰۵۱۱)
کدپستی: ۹۱۷۶۸۵۵۱۷۱
صندوق پستی: ۵۵۳۷- ۹۱۳۷۵
دفتر منطقه: سرخس – منطقه ویژه اقتصادی سرخس
تلفن: ۵۲۲۴۱۷۰ (۰۵۱۲)، ۱- ۵۲۲۴۱۸۰ (۰۵۱۲)
نمابر: ۵۲۲۴۱۷۰ (۰۵۱۲)، ۱- ۵۲۲۴۱۸۰ (۰۵۱۲)
پست الکترونیک: info@Sarakhsfz.org
پایگاه اطلاع رسانی: www.sarakhsfz.org

۴- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

دفتر مرکزیتهران – خیابان شهید مطهری – پلاک ۴۰۶
تلفن: ۷- ۸۸۸۰۰۸۵۱
نمابر: ۸۸۸۰۰۸۵۸
پست الکترونیک: PSEZ@NIPC.NET , petzone@nipo.net
کدپستی: ۱۵۹۵۸
دفتر منطقه: بندر امام خمینی – سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
صندوق پستی: ۶۳۱۳۶
تلفن: ۲۶۲۲۱۱۹ (۰۶۵۲) , ۲۶۲۲۱۱۸ (۰۶۵۲)
نمابر: ۲۶۲۶۰۰۰ (۰۶۵۲)
پست الکترونیک: petzon@nipc.net

۵- منطقه ویژه اقتصادی خوزستان

دفتر مرکزی: خیابان  فاطمی ، روبروی هتل لاله، خیابان  باباطاهر، کوچه کیوان،  پلاک ۱/۱۴
نمابر: ۸۸۹۶۰۶۶۶
دفتر مرکزی: اهواز،  کیان پارس،  خیابان مرداد غربی،  پلاک ۸۳، دفتر منطقه کیلومتر ۵ جاده امام صادق خرمشهر
تلفن: ۳۳۶۴۳۶۸ (۰۶۱۱), ۳۳۶۸۶۴۸ (۰۶۱۱), ۴۵۲۳۲۲۶ (۰۶۳۲)
نمابر: ۳۳۳۱۳۴۰ (۰۶۱۱), ۴۵۲۳۲۲۵ (۰۶۳۲)

۶- منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی

دفتر مرکزی:  مرکزی، خیابان شهید مصطفی خمینی،  اداره کل بنادر و کشتیرانی، منطقه ویژه اقتصادی
تلفن: ۹- ۳۲۲۴۵۰۰۵ (۰۱۸۱) , ۵- ۳۲۲۴۷۰۱ (۰۱۸۱)
نمابر: ۳۲۲۷۹۸۸ (۰۱۸۱)

۷- منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی، بعد از چهار راه جهان کودک، انتهای دیدار جنوبی
تلفن: ۸۸۴۹۳۱
نمابر: ۲-۸۸۶۵۱۱۹۱
پست الکترونیک: pso@ir-pso.com
کدپستی: ۱۵۸۷۵۴۵۷۴ – ۱۵۸۷۵۳۷۵۴
صندوق پستی: ۱۵۱۸۶
دفتر منطقه: بوشهر- انتهای بزرگراه طالقانی – اداره کل بنادر و کشتیرانی – منطقه ویژه اقتصادی
تلفن: ۷-۲۵۲۰۵۱ (۰۷۷۱) , ۲۵۲۸۴۸۳ (۰۷۷۱)
نمابر: ۲۵۳۰۰۷۱ (۰۷۷۱)
پست الکترونیک: info@pso-bushehr.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.pso-bushehr.ir

۸- منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

دفتر مرکزی: تهران – خیابان استاد مطهری – شماره ۲۹۶
تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ , ۱۱-۸۸۸۴۲۹۱۰
نمابر: ۸۸۸۴۴۶۴۷ , ۸۸۸۲۶۱۱۲
پست الکترونیک: info@arg-jadid.com
کدپستی: ۱۵۸۸۶
دفتر منطقه: کیلومتر ۱۲ جاده بم – زاهدان – دفتر سازمان منطقه آزاد ارگ جدید
صندوق پستی: ۷۶۷۱۱۳۵۱۹۶
تلفن: ۵- ۳۴۶۲۲۹۱ (۰۳۴۶)
نمابر: ۳۴۶۲۹۴۴ (۰۳۴۶)
پایگاه اطلاع رسانی: www.arg-jadid.com , www.iran-invest.net

۹- منطقه ویژه اقتصادی بندر خرمشهر

دفتر مرکزی: منطقه ویژه اقتصادی بندر خرمشهر
نمابر: ۶۶۱۶۲۲۱
دفتر سازمانخرمشهر – میدان شهید مولودی – اداره کل بندر و کشتیرانی خرمشهر – منطقه ویژه اقتصادی
تلفن: ۴۲۲۴۰۹۶ (۰۶۳۲) , ۳- ۴۲۲۲۸۰۱ (۰۶۳۲)
نمابر: ۴۲۲۲۲۳۶ (۰۶۳۲)

۱۰ – منطقه‌ ویژه‌ صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

دفتر مرکزی :  تهران، خیابان شهید بهشتی،  میدان تختی ، خیابان شهید خلیل حسینی (سورنا) پلاک ۱۳۶
تلفن: ۸۸۵۱۵۲۰۸-۹
نمابر: ۸۸۵۱۵۲۰۷
پست الکترونیک: info@pgsez.ir
کدپستی: ۱۵۷۶۸۵۵۸۱۳
دفتر منطقه: بندرعباس‌ -کیلومتر ۱۳ جاده‌ شهید رجائی‌
صندوق پستی: ۷۹۱۴۵-۴۶۳۴
تلفن: (۰۷۶۱)۵۵۶۴۷۰۰-۹
نمابر: (۰۷۶۱)۵۵۶۴۷۱۰
پست الکترونیک: info@mmsez.ir

۱۱– منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی

دفتر منطقه: بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجائی – اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان –

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

صندوق پستی: ۷۹۳۴۵
تلفن: ۱۷- ۵۵۶۴۰۱۵ (۰۷۶۱) , ۷- ۵۵۶۴۰۳۵ (۰۷۶۱) ,۷- ۵۵۶۴۰۲۵ (۰۷۶۱)
نمابر: ۵۵۵۰۰۱۳ (۰۷۶۱) , ۵۵۶۳۹۹۱ (۰۷۶۱) , ۵۵۶۴۰۶۳ (۰۷۶۱)
پایگاه اطلاع رسانی: www.shahidrajaeeport.ir
کدپستی: ۸۳۷۹۷- ۷۹۱۷۱

۱۲- منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

دفتر منطقه: بوشهر- بلواردهقان – روبروی درب غربی گمرک – ساختمان شریف پور- طبقه سوم
کدپستی: ۷۵۱۳۸۶۸۶۳۴
تلفن: ۲۵۲۹۰۷۸ (۰۷۷۱), ۲۵۲۷۷۹۶ (۰۷۷۱)
نمابر: ۲۵۲۷۲۴۳ (۰۷۷۱)
پست الکترونیک: info@bsez.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.bsez.ir

۱۳- منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز

دفتر منطقه: شیراز – خیابان خاکشناسی – روبروی باشگاه شرکت نفت – پلاک ۱۱
صندوق پستی: ۷۱۳۴۵-۱۴۴۵
تلفن: ۲۳- ۲۲۷۳۸۲۰ (۰۷۱۱)
نمابر: ۲۲۷۳۸۲۶ (۰۷۱۱)
پست الکترونیک: seez@seez.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.arvandfreezones.ir
کدپستی: ۷۱۳۴۵

۱۴- منطقه ویژه اقتصادی مجتمع بندری خزر منطقه امیرآباد بهشهر(نوشهر)

دفتر منطقه: مازندران – شهرستان بهشهر – زاغ مرز
صندوق پستی: ۳۳۳
تلفن: ۴- ۵۴۶۲۰۰۱ (۰۱۵۲)
نمابر: ۵۴۶۲۰۰۶ (۰۱۵۲)
پست الکترونیک: info@amirabadport-sez.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.pso.ir , www.amirabadport-sez.ir
کد پستی: ۹۳۵۵۵-۴۸۵۴۱

۱۵- منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

دفتر مرکزی: تهران – خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان نگار – پلاک ۳۵
تلفن: ۶- ۸۸۸۷۴۵۰۰
نمابر: ۸۸۸۷۹۵۹۹۷
پست الکترونیک: info@pseez.com
پایگاه اطلاع رسانی: www.pseez.com

۱۶- منطقه ویژه اقتصادی پیام

دفتر مرکزی: تهران- خیابان دکتر شریعتی – خیابان توپچی – شماره ۳
تلفن: ۹- ۸۸۷۶۳۰۴۵ , ۸۸۴۶۸۰۱۸ ,۸۸۱۱۳۶۵۰
نمابر: ۸۸۴۶۳۹۰۰ , ۸۸۱۱۳۶۵۰
پست الکترونیک: info_comdir@payamaviation.ir
کدپستی: ۱۵۵۸۹۱۹۱۱۱
دفتر منطقه: کرج – مهرشهر- جاده مهرشهر – ماهدشت ، منطقه ویژه اقتصادی پیام
تلفن: ۹- ۳۳۱۳۰۲۴۷ , ۵۵۶۳۳۶۴۱
نمابر: ۵۵۶۳۳۶۴۱
پست الکترونیک: info_ comdir@payamaviation.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.Payamaviation.ir

۱۷- منطقه ویژه اقتصادی سنگ لرستان

دفتر مرکزی: تهران – خیابان ولی عصر – بالاتر از میدان ونک ( خیابان شهید خدامی ) خیابان نیروی انتظامی – پلاک ۱۰
تلفن: ۹- ۸۸۷۷۰۹۲۰
نمابر: ۸۸۷۷۰۸۸۲
پست الکترونیک: sanati_lorestan@yahoo.com
صندوق پستی: ۷۳۳/۶۸۱۳۵
دفتر منطقه: خرم آباد – میدان ۲۲ بهمن – خیابان گلستان – پایین تر از شرکت توزیع برق استان
تلفن: ۳۲۲۶۷۹۰ (۰۶۶۱), ۳۲۲۹۰۰۷ (۰۶۶۱)
نمابر: ۳۲۰۷۷۵۸ (۰۶۶۱)
پست الکترونیک: sanati_lorestan@yahoo.com
پایگاه اطلاع رسانی: www. lorestaniec.com

۱۸- منطقه ویژه اقتصادی صنایع نساجی یزد

دفتر منطقه: یزد – بلوار دانشجو – جنب سازمان صنایع و معادن – ساختمان سابق معادن و فلزات – شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
تلفن: ۴- ۶۲۳۹۷۰۱ (۰۳۵۱)، ۶۲۸۰۴۸۶ (۰۳۵۱)
نمابر: ۶۲۳۹۷۰۰ (۰۳۵۱)
پست الکترونیک: yazdiec@yazdiec.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.yazdtsez.com
صندوق پستی: ۸۹۴۷۱۶۱۴۳۳

۱۹- منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس

دفتر مرکزی: تهران – شهرک قدس (غرب ) خیابان مهستان – جنب پاسگاه انتظامی – ساختمان نصر۱۰ طبقه ۴ و ۵
تلفن: ۱۵- ۸۸۰۸۹۹۰۱
نمابر: ۸۸۰۸۵۵۱۱
پست الکترونیک: info@isoico.com
کدپستی: ۱۴۶۵۸۳۴۶۶۸
صندوق پستی: ۳۳۳۶-۱۵۸۱۵
دفتر منطقه: دفتر کارخانه – ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس – مجتمع صنایع دریایی
صندوق پستی: ۳۸۵۹-۷۹۱۴۵
تلفن: ۱۴- ۲۲۲۳۲۰۸ (۰۷۶۳)
نمابر: ۲۲۳۲۲۰ (۰۷۶۳)
پست الکترونیک: info@isoico.com
پایگاه اطلاع رسانی: www.isoico.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!