خانه / دانستنيها / مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران

مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران

مناطق آزاد

۱- منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم

دفتر مرکزی: تهران – خیابان قائم مقام فراهانی – کوچه شهید میرزا حسنی – شماره ۲۵

صندوق پستی: ۱۵۴۸-۱۵۸۷۵

تلفن: ۸۸۷۲۴۸۷۰,۸۸۷۲۱۸۵۹ ,۲- ۸۸۷۲۴۸۷۱

نمابر : ۸۸۷۲۴۸۷۴

دفتر قشم استان هرمزگان : جزیره قشم، سازمان منطقه آزاد قشم.

صندوق پستی: ۱۱۸۴

تلفن: ۳۹ -۵۲۲۵۹۳۰ (۰۷۶۳), ۵۲۲۴۱۲۰ (۰۷۶۳), ۵۲۲۷۸۴۴ (۰۷۶۳)

نمابر:  ۳۱۳۰۰۷۹ (۰۷۶۳),  ۵۲۲۵۳۳۸ (۰۷۶۳),  ۵۲۲۴۰۹۳ (۰۷۶۳)

پست الکترونیکی: info@Qeshm.org

پایگاه اطلاع رسانی: www.Qeshm.ir

۲- منطقه آزاد تجاری – صنعتی کیش

دفتر مرکزی: ایران – جزیره کیش – خیابان سنائی – سازمان منطقه آزاد کیش

تلفن: ۲- ۴۴۲۲۱۴۱ (۰۷۶۴), ۴۴۲۲۶۷۵ (۰۷۶۴)

نمابر : ۴۴۲۲۶۷۵ (۰۷۶۴), ۴۴۲۳۵۹۶ (۰۷۶۴)

صندوق پستی: ۷۹۴۱۷۸۳۷۷۵

دفتر تهران: تهران خ افریقا تقاطع حقانی کوچه کیش شماره ۳

تلفن: ۶- ۸۸۷۷۷۰۸۵

نمابر: ۸۸۸۸۲۳۱۴

کدپستی: ۳۱۱۱۸-۱۵۱۸۸
صندوق پستی: ۴۵۸۸-۱۹۳۹۵

پست الکترونیکی: info@kishfreezone.org

پایگاه اطلاع رسانی: www.kish.ir

۳- منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار

دفتر مرکزی: تهران-خیابان ولیعصر – بالاتر از میرداماد – کوچه شهید ستاری – شماره ۱۵ چابهار – منطقه آزاد تجاری

 -صنعتی چابهار

کد پستی: ۱۹۶۸۹۵۳۳۹۱
تلفن:  ۸۸۷۹۶۷۶۸, ۸۸۷۹۶۷۸۰, ۸۸۷۹۱۳۰۳

نمابر : ۸۸۷۸۲۹۰۳

دفتر چابهار: شهرستان چابهار

تلفن دفتر منطقه: ۹- ۴۴۴۲۲۰۰ (۰۵۴۵) , ۷- ۴۴۴۱۴۴۵ (۰۵۴۵)

نمابر دفتر منطقه: ۴۴۴۲۲۲۹ (۰۵۴۵), ۴۴۴۲۲۳۷ (۰۵۴۵)

پست الکترونیکی: : info@cfzo.com
پایگاه اطلاع رسانی: www.cfzo.com

3 (2)

۴- منطقه آزاد تجاری – اروند

دفتر مرکزی: تهران – میدان آرژانتین – نبش خیایان ۲۹ وزراء – پلاک ۱۴۳

تلفن: ۴- ۸۸۸۷۹۳۷۳، ۸۸۸۸۹۵۰۵ ،۸۸۸۸۳۰۴۰

نمابر : ۸۸۸۸۰۹۰۰

کدپستی: ۱۵۱۶۶۱۳۳۱۳

پست الکترونیکی: info@arvandfreezone.ir

دفتر منطقه : آبادان – بریم – هتل هلال احمر- سازمان منطقه آزاد اروند
صندوق پستی: ۶۳۱۳۶
تلفن: ۳۳۳۱۱۲۰ (۰۶۳۱), ۱۸- ۳۳۳۴۰۱۷(۰۶۳۱)
نمابر: ۳۳۳۱۱۲۰ (۰۶۳۱)
پست الکترونیک: info@iftiz.org.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.arvandfreezone.ir

۵- منطقه آزاد تجاری – ارس

دفتر تهران : تهران – میدان آرژانتین –نبش خیایان ۲۹ وزراء – پلاک ۱۴۳- طبقه دوم
تلفن: ۸۸۸۸۹۴۳۸, ۸۸۸۸۹۴۵۸, ۸۸۷۷۹۳۵۳
نمابر: ۸۸۷۷۵۲۳۲, ۸۸۸۸۹۴۳۸ , ۸۸۸۹۴۵۸, ۸۸۷۷۹۳۵۳
پست الکترونیک: info@aras.ir
کدپستی: ۱۵۱۶۶۱۳۳۱۳
دفتر منطقه: آذربایجان شرقی– جلفا خیابان  فرصت ، دفتر منطقه آزاد ارس
صندوق پستی: ۱۴۶۳-۵۵۴۱۴
تلفن:  ۳۰۲۴۹۴۹ (۰۴۹۲)
نمابر: ۳۰۲۴۷۷۶ (۰۴۹۲)
پست الکترونیک: info@ArasFZ.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.arasfz.ir

۶- منطقه آزاد تجاری – انزلی

دفتر تهران : تهران – میدان آرژانتین – نبش خیایان ۲۹ وزراء – پلاک ۱۴۳

تلفن: ۸۸۸۸۹۵۰۵ ,۸۸۸۸۳۰۴۰ ,۴- ۸۸۸۷۹۳۷۳

نمابر: ۸۸۸۰۹۰۰

پست الکترونیک: info@anzali-fz.org

کدپستی: ۱۵۱۶۶

دفتر منطقه : رشت – گلسار خیابان ۱۰۷ نبش خیابان ۱۴۶ پلاک ۱

صندوق پستی: ۳۸۱۷-۴۱۶۳۵

تلفن: ۷۷۶۰۷۲۶ (۰۱۳۱)

نمابر: ۷۷۲۰۸۱۰ (۰۱۳۱)

پست الکترونیک: info@anzali-fz.org

پایگاه اطلاع رسانی: www.anzali-fz.org  

مناطق ویژه اقتصادی

۱- منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

دفتر مرکزی: تهران، خیابان  میرداماد، میدان مادر، خیابان بهروز، خیابان هشتم، پلاک ۲، طبقه اول
تلفن: ۶- ۲۲۲۷۲۹۳۴
نمابر: ۲۲۲۵۹۲۱۰
دفتر منطقه: کیلومترسه جاده اصفهان بعد از پمپ بنزین سلفچگان
تلفن: ۳- ۳۶۶۳۴۲۲ (۰۲۵۲)
نمابر: ۳۶۶۳۴۲۲ (۰۲۵۲)
پست الکترونیک: info@Salafchegan.org , info@qssez.com

۲- منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

دفتر مرکز: تهران، خیابان  ستارخان، جنب پل شیح فضل الله نوری، شماره ۴۱۳
تلفن: ۴۴۲۲۶۲۶۷, ۴۴۲۱۴۴۶۶ , ۵- ۴۴۲۰۷۰۴۲
نمابر: ۴۴۲۰۴۸۰۳
کدپستی: ۱۴۵۴۷۳۴۶۹۴
دفتر منطقه: سیرجان – کیلومتر ۳ جاده شهربابک – منطقه ویژه اقتصادی سیرجان
تلفن: ۳-۷۳۰۰۱ (۰۳۴۷)
نمابر: ۳۴۷۲۲۲۲ (۰۳۴۷)
پست الکترونیک: info@Sirjan.org
پایگاه اطلاع رسانی: www.sirjan.org , www.kdo.ir

۳- منطقه ویژه اقتصادی سرخس

دفتر مرکزی: مشهد – بلوار شهید منتظری(تلویزیون) – بعد از شهید منتظری ۵ – شماره ۳۲
تلفن: ۳- ۸۴۲۲۸۷۴ (۰۵۱۱)، ۶- ۷۶۱۵۰۶۵ (۰۵۱۱) , ۵- ۸۴۲۲۶۳۴ (۰۵۱۱)
نمابر: ۷۶۱۵۰۶۷ (۰۵۱۱)
کدپستی: ۹۱۷۶۸۵۵۱۷۱
صندوق پستی: ۵۵۳۷- ۹۱۳۷۵
دفتر منطقه: سرخس – منطقه ویژه اقتصادی سرخس
تلفن: ۵۲۲۴۱۷۰ (۰۵۱۲)، ۱- ۵۲۲۴۱۸۰ (۰۵۱۲)
نمابر: ۵۲۲۴۱۷۰ (۰۵۱۲)، ۱- ۵۲۲۴۱۸۰ (۰۵۱۲)
پست الکترونیک: info@Sarakhsfz.org
پایگاه اطلاع رسانی: www.sarakhsfz.org

۴- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

دفتر مرکزیتهران – خیابان شهید مطهری – پلاک ۴۰۶
تلفن: ۷- ۸۸۸۰۰۸۵۱
نمابر: ۸۸۸۰۰۸۵۸
پست الکترونیک: PSEZ@NIPC.NET , petzone@nipo.net
کدپستی: ۱۵۹۵۸
دفتر منطقه: بندر امام خمینی – سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
صندوق پستی: ۶۳۱۳۶
تلفن: ۲۶۲۲۱۱۹ (۰۶۵۲) , ۲۶۲۲۱۱۸ (۰۶۵۲)
نمابر: ۲۶۲۶۰۰۰ (۰۶۵۲)
پست الکترونیک: petzon@nipc.net

۵- منطقه ویژه اقتصادی خوزستان

دفتر مرکزی: خیابان  فاطمی ، روبروی هتل لاله، خیابان  باباطاهر، کوچه کیوان،  پلاک ۱/۱۴
نمابر: ۸۸۹۶۰۶۶۶
دفتر مرکزی: اهواز،  کیان پارس،  خیابان مرداد غربی،  پلاک ۸۳، دفتر منطقه کیلومتر ۵ جاده امام صادق خرمشهر
تلفن: ۳۳۶۴۳۶۸ (۰۶۱۱), ۳۳۶۸۶۴۸ (۰۶۱۱), ۴۵۲۳۲۲۶ (۰۶۳۲)
نمابر: ۳۳۳۱۳۴۰ (۰۶۱۱), ۴۵۲۳۲۲۵ (۰۶۳۲)

۶- منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی

دفتر مرکزی:  مرکزی، خیابان شهید مصطفی خمینی،  اداره کل بنادر و کشتیرانی، منطقه ویژه اقتصادی
تلفن: ۹- ۳۲۲۴۵۰۰۵ (۰۱۸۱) , ۵- ۳۲۲۴۷۰۱ (۰۱۸۱)
نمابر: ۳۲۲۷۹۸۸ (۰۱۸۱)

۷- منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، بزرگراه حقانی، بعد از چهار راه جهان کودک، انتهای دیدار جنوبی
تلفن: ۸۸۴۹۳۱
نمابر: ۲-۸۸۶۵۱۱۹۱
پست الکترونیک: pso@ir-pso.com
کدپستی: ۱۵۸۷۵۴۵۷۴ – ۱۵۸۷۵۳۷۵۴
صندوق پستی: ۱۵۱۸۶
دفتر منطقه: بوشهر- انتهای بزرگراه طالقانی – اداره کل بنادر و کشتیرانی – منطقه ویژه اقتصادی
تلفن: ۷-۲۵۲۰۵۱ (۰۷۷۱) , ۲۵۲۸۴۸۳ (۰۷۷۱)
نمابر: ۲۵۳۰۰۷۱ (۰۷۷۱)
پست الکترونیک: info@pso-bushehr.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.pso-bushehr.ir

۸- منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید

دفتر مرکزی: تهران – خیابان استاد مطهری – شماره ۲۹۶
تلفن: ۸۸۸۴۴۶۴۶ , ۱۱-۸۸۸۴۲۹۱۰
نمابر: ۸۸۸۴۴۶۴۷ , ۸۸۸۲۶۱۱۲
پست الکترونیک: info@arg-jadid.com
کدپستی: ۱۵۸۸۶
دفتر منطقه: کیلومتر ۱۲ جاده بم – زاهدان – دفتر سازمان منطقه آزاد ارگ جدید
صندوق پستی: ۷۶۷۱۱۳۵۱۹۶
تلفن: ۵- ۳۴۶۲۲۹۱ (۰۳۴۶)
نمابر: ۳۴۶۲۹۴۴ (۰۳۴۶)
پایگاه اطلاع رسانی: www.arg-jadid.com , www.iran-invest.net

۹- منطقه ویژه اقتصادی بندر خرمشهر

دفتر مرکزی: منطقه ویژه اقتصادی بندر خرمشهر
نمابر: ۶۶۱۶۲۲۱
دفتر سازمانخرمشهر – میدان شهید مولودی – اداره کل بندر و کشتیرانی خرمشهر – منطقه ویژه اقتصادی
تلفن: ۴۲۲۴۰۹۶ (۰۶۳۲) , ۳- ۴۲۲۲۸۰۱ (۰۶۳۲)
نمابر: ۴۲۲۲۲۳۶ (۰۶۳۲)

۱۰ – منطقه‌ ویژه‌ صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

دفتر مرکزی :  تهران، خیابان شهید بهشتی،  میدان تختی ، خیابان شهید خلیل حسینی (سورنا) پلاک ۱۳۶
تلفن: ۸۸۵۱۵۲۰۸-۹
نمابر: ۸۸۵۱۵۲۰۷
پست الکترونیک: info@pgsez.ir
کدپستی: ۱۵۷۶۸۵۵۸۱۳
دفتر منطقه: بندرعباس‌ -کیلومتر ۱۳ جاده‌ شهید رجائی‌
صندوق پستی: ۷۹۱۴۵-۴۶۳۴
تلفن: (۰۷۶۱)۵۵۶۴۷۰۰-۹
نمابر: (۰۷۶۱)۵۵۶۴۷۱۰
پست الکترونیک: info@mmsez.ir

۱۱– منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی

دفتر منطقه: بندرعباس – مجتمع بندری شهید رجائی – اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان –

منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

صندوق پستی: ۷۹۳۴۵
تلفن: ۱۷- ۵۵۶۴۰۱۵ (۰۷۶۱) , ۷- ۵۵۶۴۰۳۵ (۰۷۶۱) ,۷- ۵۵۶۴۰۲۵ (۰۷۶۱)
نمابر: ۵۵۵۰۰۱۳ (۰۷۶۱) , ۵۵۶۳۹۹۱ (۰۷۶۱) , ۵۵۶۴۰۶۳ (۰۷۶۱)
پایگاه اطلاع رسانی: www.shahidrajaeeport.ir
کدپستی: ۸۳۷۹۷- ۷۹۱۷۱

۱۲- منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

دفتر منطقه: بوشهر- بلواردهقان – روبروی درب غربی گمرک – ساختمان شریف پور- طبقه سوم
کدپستی: ۷۵۱۳۸۶۸۶۳۴
تلفن: ۲۵۲۹۰۷۸ (۰۷۷۱), ۲۵۲۷۷۹۶ (۰۷۷۱)
نمابر: ۲۵۲۷۲۴۳ (۰۷۷۱)
پست الکترونیک: info@bsez.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.bsez.ir

۱۳- منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز

دفتر منطقه: شیراز – خیابان خاکشناسی – روبروی باشگاه شرکت نفت – پلاک ۱۱
صندوق پستی: ۷۱۳۴۵-۱۴۴۵
تلفن: ۲۳- ۲۲۷۳۸۲۰ (۰۷۱۱)
نمابر: ۲۲۷۳۸۲۶ (۰۷۱۱)
پست الکترونیک: seez@seez.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.arvandfreezones.ir
کدپستی: ۷۱۳۴۵

۱۴- منطقه ویژه اقتصادی مجتمع بندری خزر منطقه امیرآباد بهشهر(نوشهر)

دفتر منطقه: مازندران – شهرستان بهشهر – زاغ مرز
صندوق پستی: ۳۳۳
تلفن: ۴- ۵۴۶۲۰۰۱ (۰۱۵۲)
نمابر: ۵۴۶۲۰۰۶ (۰۱۵۲)
پست الکترونیک: info@amirabadport-sez.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.pso.ir , www.amirabadport-sez.ir
کد پستی: ۹۳۵۵۵-۴۸۵۴۱

۱۵- منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

دفتر مرکزی: تهران – خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان نگار – پلاک ۳۵
تلفن: ۶- ۸۸۸۷۴۵۰۰
نمابر: ۸۸۸۷۹۵۹۹۷
پست الکترونیک: info@pseez.com
پایگاه اطلاع رسانی: www.pseez.com

۱۶- منطقه ویژه اقتصادی پیام

دفتر مرکزی: تهران- خیابان دکتر شریعتی – خیابان توپچی – شماره ۳
تلفن: ۹- ۸۸۷۶۳۰۴۵ , ۸۸۴۶۸۰۱۸ ,۸۸۱۱۳۶۵۰
نمابر: ۸۸۴۶۳۹۰۰ , ۸۸۱۱۳۶۵۰
پست الکترونیک: info_comdir@payamaviation.ir
کدپستی: ۱۵۵۸۹۱۹۱۱۱
دفتر منطقه: کرج – مهرشهر- جاده مهرشهر – ماهدشت ، منطقه ویژه اقتصادی پیام
تلفن: ۹- ۳۳۱۳۰۲۴۷ , ۵۵۶۳۳۶۴۱
نمابر: ۵۵۶۳۳۶۴۱
پست الکترونیک: info_ comdir@payamaviation.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.Payamaviation.ir

۱۷- منطقه ویژه اقتصادی سنگ لرستان

دفتر مرکزی: تهران – خیابان ولی عصر – بالاتر از میدان ونک ( خیابان شهید خدامی ) خیابان نیروی انتظامی – پلاک ۱۰
تلفن: ۹- ۸۸۷۷۰۹۲۰
نمابر: ۸۸۷۷۰۸۸۲
پست الکترونیک: sanati_lorestan@yahoo.com
صندوق پستی: ۷۳۳/۶۸۱۳۵
دفتر منطقه: خرم آباد – میدان ۲۲ بهمن – خیابان گلستان – پایین تر از شرکت توزیع برق استان
تلفن: ۳۲۲۶۷۹۰ (۰۶۶۱), ۳۲۲۹۰۰۷ (۰۶۶۱)
نمابر: ۳۲۰۷۷۵۸ (۰۶۶۱)
پست الکترونیک: sanati_lorestan@yahoo.com
پایگاه اطلاع رسانی: www. lorestaniec.com

۱۸- منطقه ویژه اقتصادی صنایع نساجی یزد

دفتر منطقه: یزد – بلوار دانشجو – جنب سازمان صنایع و معادن – ساختمان سابق معادن و فلزات – شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد
تلفن: ۴- ۶۲۳۹۷۰۱ (۰۳۵۱)، ۶۲۸۰۴۸۶ (۰۳۵۱)
نمابر: ۶۲۳۹۷۰۰ (۰۳۵۱)
پست الکترونیک: yazdiec@yazdiec.ir
پایگاه اطلاع رسانی: www.yazdtsez.com
صندوق پستی: ۸۹۴۷۱۶۱۴۳۳

۱۹- منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس

دفتر مرکزی: تهران – شهرک قدس (غرب ) خیابان مهستان – جنب پاسگاه انتظامی – ساختمان نصر۱۰ طبقه ۴ و ۵
تلفن: ۱۵- ۸۸۰۸۹۹۰۱
نمابر: ۸۸۰۸۵۵۱۱
پست الکترونیک: info@isoico.com
کدپستی: ۱۴۶۵۸۳۴۶۶۸
صندوق پستی: ۳۳۳۶-۱۵۸۱۵
دفتر منطقه: دفتر کارخانه – ۳۷ کیلومتری غرب بندرعباس – مجتمع صنایع دریایی
صندوق پستی: ۳۸۵۹-۷۹۱۴۵
تلفن: ۱۴- ۲۲۲۳۲۰۸ (۰۷۶۳)
نمابر: ۲۲۳۲۲۰ (۰۷۶۳)
پست الکترونیک: info@isoico.com
پایگاه اطلاع رسانی: www.isoico.com

درباره modiriat

از این مطلب بازدید فرمایید

السلام علیک یا اباعبدالله الحسین(ع)

  “گفتم بروم به مجلس روضه ای، از همین روضه ها که همه جا هست ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *