12-tips-for-being-a-good-manager2.png

حسابرسی مدیریت

واژه‌‌های کلیدی: حسابرسی، حسابداری، نیاز‌های اطلاعاتی جامعه از مدیران منتخب، شاخص‌‌های اطلاعاتی، سیستم‌‌های اطلاعاتی، مسئولیت‌‌های حسابدار آینده، انواع حسابداری، نقش‌‌های حسابداران و حسابرسان، حسابداری برای موقعیت‌‌های استراتژیک.  مقدمه نظر به این‌که حسابرسی مدیریت در دنیا مطلب جدیدی نیست؛ از این…
folder_openحسابرسی
commentبدون دیدگاه
ادامه مطلب
Budget (2)

مهمترین نکات اصول حسابرسی ۱

۱٫مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد. ۲٫بیان حدود رسیدگی، برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان است. ۳٫اعتقاد به درستکاری مدیران برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی نیست. ۴٫حسابرسی شرکت های دولتی ایران…
folder_openحسابرسی
commentبدون دیدگاه
ادامه مطلب

سفارشات خرید خارجی

خرید خارجی از شروع تا خاتمه   ۱- درخواست خرید: که یا از طرف واحد مهندسی یک شرکت به واحد بازرگانی ابلاغ می شود یا یک بازرگان مستقلا به امر واردات اقدام می کند. ۲-منبع یابی: با توجه به نوع…
folder_openدانستنیها
commentبدون دیدگاه
ادامه مطلب
فهرست
error: Alert: Content is protected !!