erp-system-have-come-a-long-way-since-the-last-massive-in_16001114_800801716_0_0_14057272_500

بطور مثال : سیستم بهای تمام شده

اشاره: در حقیقت ساختن یک نرم افزار فقط نوشتن کدهای برنامه نیست. رویه ساخت نرم افزارها مراحل متعددی را دربرمی گیرد؛ از جمع آوری نیازهای کاربران گرفته تا طراحی، نوشتن کد و در آخر امتحان نرم افزار. روش تولید نرم افزارهای کوچک با نرم افزارهای بزرگ متفاوت است و طبعاً رویه تولید نرم افزارهای کوچک نیز متفاوت خواهد بود. البته این رویه نباید سنگین و حجیم باشد، باید مستقیماً به تمامی فعالیت های لازم برای تولید نرم افزاری با کیفیت بالا نظارت داشته باشد و از تمامی رویه های آسان و متمرکز استفاده کند. با استفاده از تکنیک هایی مفید، از روش هایی مانندXP،Scrum وRUP می توان رویه ای مناسب برای تولید نرم افزارهای کوچک به وجود آورد. همچنین می توان از روش هایPSP وTSPنیز که برای تولید نرم افزارهای کوچک مناسب هستند استفاده نمود و به وسیله این روش ها کیفیت و قابلیت های نرم افزارها را بالا برد و در حداقل زمان ممکن نرم افزار را تهیه نمود. این مقاله با بررسی روش های جدید و متداول امروزی در تولید نرم افزار، بهترین و مناسب ترین روش تولید نرم افزارهای کوچک را به شما نشان خواهد داد. گفتنی است نوشتار حاضر نتایج تحقیقات من در گروه تحقیقاتی مهندسی نرم افزار دانشگاه ساندرلند انگلستان است و آمار و نتیجه گیری های آن براساس مصاحبه های انجام شده با چندین شرکت کوچک و بزرگ تولید نرم افزار آن کشور است.

فرایند تولید نرم افزار 

پیروی از یک رویه منظم تولید نرم افزار به تولیدکنندگان نرم افزار کمک می کند امور مربوط به تولید نرم افزار را منظم و پروژه را در حداقل زمان ممکن و با کارایی بالایی انجام دهند. در حقیقت یک رویه یاProcess از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مراحل فعالیت های مربوط به رویه را مشخص می نمایند و تعیین می کنند که این فعالیت ها باید چگونه انجام شوند. پیروی از این مراحل به اعضای پروژه دریابند یاری می رساند که چه کاری را چه موقع و چگونه انجام دهند همچنین این کار میان اعضای گروه نیز هماهنگی به وجود میآورد. از آن جایی که منابع موجود و نیازهای کاربران هر نرم افزار با دیگری تفاوت دارد، فرایند تولید نرم افزارهای گوناگون نیز متفاوت است.
انجمنIEEE رویه یا فرایند تولید نرم افزار را این گونه تعریف می کند: رویه تولید نرم افزار در واقع شامل مراحلی مانند جمعآ وری نیازهای کاربران ، طراحی سیستم با استفاده از تحلیل این نیازها و نوشتن کدهای نرم افزار با استفاده از طرح نرم افزار است. همچنین بر این باور است که از آن جایی که کیفیت و بهره وری نیروی کار با کیفیت روند تولید نرم افزار ارتباط مستقیم دارد، طراحی و مدیریت رویه تولید نرم افزار از اهمیت شایانی برخوردار است.
برای طراحی یک رویه تولید نرم افزار می توان از روش های متفاوتی استفاده نمود و از آن جایی که هر پروژه نرم افزاری با دیگر پروژه ها متفاوت است، می توان گفت که رویه تولید آن پروژه نیز با دیگر پروژه ها تفاوت دارد. در واقع می توان گفت: انتخاب این روش ها رابطه مستقیمی با اندازه گروه در پروژه دارد و نرم افزارهای بزرگ و کوچک نیاز به رویه های تولید متفاوت دارند.
در ادامه این مقاله روش های تولید نرم افزارها، به خصوص نرم افزارهای نسبتاً کوچک که از گروه های تولید نرم افزاری کوچک تری استفاده می کنند، بررسی می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

روشSCRUM
در روش های قدیمی و معمول ساخت نرم افزار، طراحان نرم افزار معمولاً ابتدا فرض می کنند که تمامی نیازهای کاربران سیستم را درک کرده اند. اما همیشه نیازهای کاربران سیستم در ابتدا مشخص نیست و کاربران ممکن است در همان مراحل ابتدایی، نیازهای خود را تغییر دهند و این چیزی است که برنامه نویسان و طراحان سیستم همیشه از آن شکایت می کنند و به دنبال راه حلی برای رفع این موضوع می گردند. به عنوان مثال مدل قدیمی آبشاری (waterfall) را در نظر بگیرید.
این مدل حاوی مشکلات فراوانی است که به صورت مستقیم به غیرقابل  انعطاف بودن این مدل ارتباط دارد. این مدل مانند یک جاده یک طرفه می باشد که وقتی اتومبیل در آن حرکت می کند، نمی تواند مسیر خود را تغییر دهد و در جهت دیگری حرکت کند. در ابتدای کار کاربر سیستم ممکن است نظراتی در مورد سیستم داشته باشد ولی نمی تواند ببیند که سیستم چگونه کار خواهد کرد و در نتیجه ممکن است وقتی که سیستم آماده شد، از ساختار و کارایی آن راضی نباشد و تقاضای تغییر در سیستم را بنماید. در نتیجه اگر بتوانیم کاربر را از ابتدا در جریان ساخت نرم افزار قرار دهیم، ممکن است که این مشکل حل شود؛ زیرا می تواند نظرات خود را در طول مدت ساخت و قبل از اتمام کار اعلام کنند و در نتیجه از نرم افزار تهیه شده راضی باشد.
امروزه یکی از روش های تولید نرم افزار که به خصوص برای پروژه های نرم افزاری کوچک مورد استفاده قرار می گیرد و توسط بسیاری از اساتید و صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفته است، روشSCRUM است. با استفاده از این روش که روشی به اصطلاح(iterative تکراری یا چرخشی) می باشد، می توان نرم افزارهای کوچک را با کیفیت بالا تهیه نمود. در این روش که به روش هوشمند یاAgile نیز مشهور است، مدیریت قوی تولید نرم افزار وجود دارد که به برنامه نویسان اجازه می دهد با استفاده از آن در پروژه ها به سرعت نرم افزار موردنظر را تهیه نمایند. اسمScrum در حقیقت از بازی راگبی گرفته شده است (در بازی راگبیScrum تیمی متشکل از هشت نفر است که با همکاری بسیار نزدیک با یکدیگر بازی می کنند).
در این روش هر عضو از گروه موظف به درک وظیفه خود در پروژه است و باید یک هدف مشخص را در تمامی مراحل عملیاتی یا فازهای اجرایی دنبال کند. لازم به ذکر است که درScrum هر فاز عملیاتی سیستم بهSprint مشهور است.
روشScrum همانند پروسه های دارای مرحله برنامه ریزی مقدماتی یا Initial Planning است. در این فاز اعضای تیم باید یک نقشه مقدماتی و یک معماری سیستم قابل تغییر به وجود آورند. بعد از این فاز یک سری از Sprintها به صورت مرتب و جزء جزء نرم افزار مورد نظر را به وجود می آورند. انجام دادن هرSprint ممکن است از یک تا چهار هفته به طول بینجامد و مجموع اینSprintها نرم افزار کاملی را به وجود میآورند.
فهرست تکالیف در هرSprint بهBacklog مشهور است که تکالیف تیم عملیاتی در هرSprint را مشخص می کند. اینBacklog در هرSprint بروز می شود و هر تکلیف براساس اهمیتی که دارد در فهرست تکالیف تعیین اولویت می گردد. هر فرد در گروه یک کار یا تکلیف خاص از این فهرست را به عهده می گیرد و موظف می شود تا شروعSprint بعدی آن را به اتمام برساند. وقتی که یکSprint شروع شد، دیگر انجام هیچ تغییری در تکالیف امکان ندارد و حتی درخواست کننده نرم افزار نیز حق تغییر یا درخواست نیاز دیگری در نرم افزار را نخواهد داشت.
البته درخواست کننده می تواند از قسمتی از نرم افزار که باید در هر مرحله تولید شود بکاهد، اما نمی تواند تاریخ تحویل آن قسمت را تغییردهد. شاید بتوان گفت که این کار باعث ایجاد نظم در گروه می شود و تاریخ تحویل نرم افزار به تعویق نخواهد افتاد. علاوه بر این، در طول هرSprint گروه موظف است روزانه جلساتی جهت بررسی روند پیشرفت و قابلیت های نرم افزار داشته باشد که این نیز به هماهنگی بیشتر گروه کمک خواهد کرد. در این جلسات که معمولاً به صورت روزانه است، سه گروه می توانند شرکت کنند: گروه تهیه کننده نرم افزار، مدیریت، و درخواست کنندگان نرم افزار.

در طول این جلسات مسئول جلسه که اغلب مدیر پروژه است، از تمامی اعضای تیم سه سؤال می پرسد:
مسئولیت شما (تکالیف) از جلسه قبلی تاکنون چه بوده است و آیا توانسته اید این تکالیف را به اتمام برسانید؟
در طول این دوره به چه مشکلاتی برخورده اید؟
بر طبق فهرست وظایف، مسئولیت شما از حالا تا جلسه بعدی چه خواهد بود؟

مدیرScrum در حقیقت مسئولیت شناسایی تکالیف محوله به اعضا، بررسی روند تکمیلی ساخت نرم افزار، بررسی قابلیت های اعضای گروه و فعالیت در راستای کم کردن ریسک در پروژه را داراست.

اما چه تفاوتی بینScrum و دیگر روش های تولید نرم افزار وجود دارد؟ در جواب این سؤال باید یادآورشد که درScrum هر مرحله یاSprint قسمتی از نرم افزار را آماده می کند. در این روش می توان پیشرفت در تولید نرم افزار را در هر مرحله به خوبی احساس نمود. علاوه بر این، گروه می تواند پس از اتمام هرSprint تصمیم گیری کند که آیا می خواهد به کار روی پروژه ادامه دهد یا انجام پروژه مذکور غیرممکن است. روشScrum وقتی می تواند بیشتر مفید باشد که در ابتدای پروژه نیازهای کاربران به صورت دقیق مشخص نباشد و یک گروه کوچک مسئول پروژه نرم افزاری باشد.
نتایج تحقیقاتی که اواخر سال ۲۰۰۵ روی چندین شرکت تولیدکننده نرم افزار در کشور انگلستان انجام دادم، نشان دهنده این بود که شرکت هایی که ازScrum استفاده کرده بودند با حدود چهارصددرصد افزایش در بهره وری کار مواجه بودند. البته این رقم در گروه های نرم افزاری مختلف متفاوت بود و می توان گفت عوامل انسانی از جمله مدیر پروژه نقش بسیار مهمی در افزایش یا کاهش راندمان پروژه ها دارند.
شاید این سؤال در ذهن شما به وجود آید که چراScrum ممکن است برای تولید نرم افزارهای کوچک راه حل خوبی باشد؟ در جواب می توان گفت، از آن جایی که در تیم های کوچک، اعضای گروه باید از تمامی مسائل پروژه آگاه باشند و درScrum تمامی مراحل ساخت توسط تمامی اعضای گروه قابل مشاهده است. لذا این روش می تواند روش مناسبی باشد.

معایب روشScram مزایای استفاده ازScrum بسیار است، اما این روش چند اشکال نیز دارد. از جمله:
Scrumروش جدیدی است و با روش های مرسوم تفاوت های زیادی دارد.
برخی از برنامه نویسان حرفه ای ممکن است از تکالیفی که مدیرScrum به ایشان می دهد راضی نباشند و بخواهند روش قدیمی خود را اجرا نمایند و در صورت اجبار، در روند اجرای پروژه کارشکنی کرده و مشکل آفرینی کنند.
از آنجا که مدیرScrum هم از نظر کیفی و هم کمی باید پروژه را مدیریت کند، Scrum نیاز به مدیریت بسیار قدرتمند دارد.
Scrumرا می توان به عنوان روش تولید نرم افزار نام برد، اما این روش بیشتر روش مدیریت پروژه هوشمند خوبی است و نمی توان آن را به صورت منفرد استفاده نمود و می توان گفت برای حصول اطمینان از موفقیت پروژه های نرم افزاری (به خصوص در سطح کوچک) باید این روش را با روش های دیگر ادغام نمود. Scrum را از آن جهت می توان روش خوبی برشمرد که روشی تحقیقی براساس تخمین، اولویت بندی، عملکرد گروه و بررسی نتایج است که اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد و قبل از استفاده به صورت کامل آموزش داده شود، می تواند راندمان پروژه های نرم افزاری، به خصوص تولید نرم افزارهای کوچک را به صورت بسیار محسوسی بالا ببرد.

روشXP اشتباه نکنید! منظور از روش اکس پی، ویندوزاکس پی نیست. اکس پی مخفف Extreme Programmingیا برنامه نویسی سریع می باشد که مانندScrum روشی هوشمند در تولید نرم افزار است. در اکس پی دو برنامه نویس کار را انجام می دهند و قبل از اتمام برنامه آن را چندین بار امتحان می کنند. اکس پی در حقیقت روشی از تولید نرم افزار است که براساس آسانی، ارتباط، واکنش و تصمیم گیری سریع استوار است. شکل ۲ اصول روش اکس پی را نشان می دهد.
در روش اکس پی اعضای گروه (که کاربر سیستم نیز عضوی از آن است) در ابتدا جلسه ای تشکیل می دهند و اولویت های پروژه را مشخص می کنند. این گروه ممکن است از چند برنامه نویس، امتحان کننده نرم افزار یاTester و تحلیلگر سیستم تشکیل شود که با هم از ابتدا تا انتهای پروژه همکاری می کنند. معمولاً در اکس پی برنامه نویسان در گروه های دوتایی قرار می گیرند و وظیفه تکمیل قسمتی از برنامه را برعهده می گیرند و هر دوی این برنامه نویسان در مورد هر کدام از نیازهای کاربران با هم بحث می کنند و قدم به قدم کلاس های برنامه را آماده می کنند.
بدین ترتیب که در ابتدا کلاسی را به صورت ابتدایی و بدون هیچ طراحی اولیه به وجود می آورند و این کلاس را امتحان می کنند. در صورتی که این کلاس فاقد هر گونه اشکال باشد، کد اصلی برنامه را بر آن اساس می نویسند. وقتی یکی از برنامه نویسان مشغول نوشتن قسمتی از برنامه است، برنامه نویس دیگر وظیفه کنترل صحت این کدها را عهده دار است و در صورت مشاهده هر گونه اشکال، نویسنده کد را مطلع می کند.
مانندScrum، در اکس پی نیز اعضای گروه می توانند روند تکمیلی تولید نرم افزار را مشاهده کنند و در جریان کار قرار گیرند.اکس پی روش مناسبی برای مدیریت پروژه های کوچک می باشد که از دو تا ده برنامه نویس تشکیل شده است.

اگر چه اصولاً اکس پی هیچ رویه خاص و مراحل پیوسته ای را مشخص نکرده اما می توان گفت که اکس پی داری چهار مرحله اصلی می باشد:
مرحله زمانبندی پروژه

در این مرحله اعضای گروه با توجه به اندازه نرم افزار و کارایی آن برنامه زمانبندی را با هم تنظیم می کنند.
طراحی ابتدایی
نوشتن کدهای برنامه
امتحان کردن کدهای نوشته شده

مطابق تحقیقاتی که توسط نویسنده انجام شد، مشخص گردید که اکس پی در پروژه های بزرگ با تعداد اعضای بالای ده نفر اصلاً موفق نخواهد بود و تنها می تواند برای پروژه های کوچک مفید باشد. دلیل آن را نیز می توان در طبیعت این روش دانست؛ زیرا مستندات چندانی برای نرم افزار وجود ندارد و فقط دو نفر یا حداکثر چهار نفر می توانند در مورد قسمتی از نرم افزار اطلاعاتی داشته باشند. همچنین نرم افزار تولیدشده توسط این روش هیچ گونه طراحی سازمان یافته ای ندارد که این موضوع می تواند برای مراحل پس از نصب یعنی تعمیرات و نگهداری سیستم باعث بروز مشکلاتی گردد.
از جمله مزایای اکس پی می توان به این نکته اشاره نمود که از آن جایی که یک برنامه نویس به صورت مستقیم کدهای برنامه را کنترل می کند، می توان گفت که کیفیت نرم افزار تولیدی بالا می رود. همچنین می توان گفت از آن جایی که دو برنامه نویس با هم کار می کنند، آموزش کمتری نیاز است و در نتیجه هزینه تولید نرم افزار پایین خواهد آمد. اما این روش مشکلات خاص خود را نیز دارد. مثلاً تصورکنید اگر در یک گروه، یک برنامه نویس تمایلی برای کار با برنامه نویس دیگری را نداشته باشد یا در یک روز یکی از دو عضو گروه غایب باشد یا … در نتیجه چون نمی توان با یک برنامه نویس به ادامه کار پرداخت، اتمام پروژه با تأخیر مواجه خواهد شد.
طبق نتایج تحقیقات به عمل آمده، وقتی یک برنامه نویس در کدهای برنامه به دنبال اشکال می گردد، حداکثر می تواند ده تا پانزده درصد از اشکالات برنامه را پیدا کند. اما وقتی در روشی مثل اکس پی دو برنامه نویس با هم کار می کنند و یکی از این برنامه نویسان کدها را کنترل می کند، بیست تا چهل درصد از اشکالات ساختاری برنامه خود را نشان می دهد. اما با استفاده از روش هایPSP وTSP که در ادامه این مقاله توضیح داده می شوند حتی می توان تا هشتاددرصد اشکالات برنامه (که رقم بسیار خوبی است) را قبل نهایی شدن برنامه شناسایی و رفع کرد.

روشRational Unified Process (RUP)
در این بخش یکی از معروف ترین رویه های تولید نرم افزار که توسط شرکت آی بی ام طراحی گردیده است را معرفی می کنیم. این روش با نامRational Unified Process (RUP) در بسیاری از پروژه های نرم افزاری به کار گرفته می شود.
در حقیقت هدف اصلیRUP مطمئن شدن از این موضوع مهم است که آیا نرم افزار تولیدشده نیازهای کاربرانش را به صورت کامل، با کیفیت بالا ، در زمان معین و با بودجه مشخص برآورده کرده است یا خیر.
مطابق تحقیقات انجام شده، از آن جایی کهRUP به تمامی اعضای تیم، اطلاعاتی مشترک می دهد و تمامی اعضای گروه با یک زبان مشترک با هم مرتبط هستند، بازده کاری گروه را بالا می برد.
RUPدارای سه جزء اصلی است. جزء اول از مجموع راه حل های خوب که در رویه می تواند مورد استفاده قرار گیرد تشکیل شده است. جزء دوم همان مراحل تهیه نرم افزار است و جزء آخر قسمت های تشکیل دهنده این رویه می باشد.
RUPشش راه حل خوب که می تواند در مراحل مختلف این رویه به ما کمک کند را معرفی کرده است.

از آن جمله: استفاده ازUSE CASEها که می توانند در جمعآوری نیازهای کاربران مفید باشند.
استفاده از معماری نرم افزار قابل تغییر  (component reuse)
استفاده از روش های تکمیلی وIterative برای کنترل بهتر و آسان پروژه نرم افزاری
استفاده از نمودارهایUML
کنترل تغییرات در نرم افزار
کنترل کیفیت نرم افزار با توجه به درخواست های اولیه کاربران

شکل ۳ رویهRUP را نمایش می دهد. همان طور که در این شکل مشخص شده است چرخه تولید نرم افزار به چهار قسمت اصلی تقسیم شده است:

Inception phaseیا مرحله آغازین:
در این مرحله اهداف پروژه مشخص شده و درخواست های اولیه کاربران تعریف می شود. از خروجی های این مرحله می توان به مدل اولیهUse Case، آزمون ریسک در پروژه و برنامه زمانبندی پروژه اشاره کرد.
Elaboration phaseیا مرحله مقدماتی:
در این مرحله نیازهای کاربران تحلیل و بررسی شده و راه حل کلی طراحی سیستم ترسیم می شود. از خروجی های این مرحله می توان از مدل کامل شدهUse Case، فهرست نیازهای کامل کاربران و طرح کلی سیستم نام برد.
Construction phase:
یا مرحله ساخت و توسعه: در این مرحله نرم افزار طراحی شده ساخته می شود و به اصطلاح، کد برنامه نوشته شده و قسمت های مرتبط به هم ارتباط داده می شوند. از خروجی این مرحله می توان از نرم افزار، راهنمای استفاده از نرم افزار و مستندات سیستم نام برد.
Transition phaseیا مرحله تغییرات:
در این مرحله اگر نرم افزار به وجود آمده در مرحله ساخت دچار مشکل شود، مشکل رفع خواهد شد.

تمامی مراحل توسط خطوط عمودی از همدیگر جدا شده اند و هر مرحله با یک milestoneیا نقطه مهم تمام می شود. روشRUP با استفاده از مدل های مختلف همچنین مشخص می کند چه کسی، چگونه و چه وقت چه کاری را انجام خواهد داد.
همان طور که در این قسمت ذکر شد، روشRUP روشی انعطاف پذیر، قابل تغییر و پیشرفته است که می تواند در صورت استفاده صحیح، باعث افزایش کارایی و کیفیت نرم افزار تولیدی گردد. اما آیاRUP می تواند رویه خوبی برای تولید نرم افزارهای کوچک باشد؟ در جواب باید گفت کهRUP را طوری طراحی کرده اند که بتواند برای انواع پروژه های نرم افزاری در هر اندازه مفید باشد و از آن جایی که از ابزارهای خوبی مثلUML نیز استفاده می کند، UML) در گروه های کوچک که نرم افزارهای کوچک طراحی می کنند ابزار مدلی خوبی است) می تواند باعث همکاری و هماهنگی بیشتر گروه گردد.
اما همان طور که در ادامه این بحث خواهید دید، اگر بتوانیم رویه های ساده تر را با یکدیگر ادغام کنیم، شاید بتوانیم راه حلی با کارایی بالاتری داشته باشیم.

روش هایPSP وTSP PSPیاPersonal Software Process در حقیقت روش تولید نرم افزار نیست بلکه روشی است نوین که با ملزم نمودن اعضای گروه پروژه های نرم افزاری به رعایت اصولی مشخص و استفاده از فرم ها و تکالیفی مشخص به آن ها کمک می کند کارایی و بهره وری کاری خود را بالا ببرند. این روش همچنین حاوی تکنیک های خوبی برای کنترل، ا ندازه گیری و تشخیص اشکالات می باشد که می تواند به شخص (مثلاً برنامه نویس) کمک کند تا مثلاً با اندازه گیری نرم افزار، یادداشت میزان فعالیت روزانه و ساعات هدر رفته، و اشکالات به وجود آمده، مشکلات را حل کند و در نتیجه بهره وری خود را بالاتر ببرد. TSPیاTeam Software Process مانندPSP است، ولی برای یک تیم طراحی شده و با طرح روش های منظم جهت کنترل و جمع آوری اطلاعات روزانه به اعضای تیم کمک می کند تا کارایی خود را بالا ببرند .

راه حل های پیشنهادی
تا این قسمت با برخی از روش های تولید نرم افزار آشنا شدیم. اگر دقت کنید تمامی این روش ها و رویه ها می توانستند برای تولید نرم افزارهای کوچک مورداستفاده قرار گیرند، اما در ادامه مقاله با چند روش  جدید آشنا خواهید شد که در چندین گروه نرم افزاری کوچک مورد آزمایش قرار گرفته اند و در تمامی موارد بازدهی درخور داشته اند. در واقع نمی توان گفت تمامی روش های زیر روش های جدیدی هستند، بلکه برخی از آن ها از ادغام روش های بالا به وجود آمده اند.

روشRUP + Scrum
همان طور که قبلاً اشاره شد، روشScrum روشی آسان برای تولید نرم افزار است که مدیریت پروژه و نظم موجود در آن می تواند بسیار کارگشا باشد. حال تجسم کنید که روشRUP را اجرا و قسمت هایی ازScrumرا در آن ادغام کنیم. پس از این کار متوجه خواهید شد که روشRUP می تواند از مدل Scrumکمک بگیرد و با ادغام این دو می توان پروسه ای منظم برای تولید نرم افزارهای کوچک سازماندهی کرد. اما همان طور که می دانید نمی توان دو رویه ناهمگون را با هم ترکیب نمود. آیاRUP وScrum با هم شباهت هایی دارند؟
همان طور که قبلاً بیان شد، هر دو رویه ساخت نرم افزار روش حلقه ای تکرارکننده یاIterative را خط مشی خود قرار داده اند(البته درRUP تعریف بهتر و کامل تری ازIterative شده است). درScrumتعریف نیازهای کاربران توسط اعضای تیم انجام می پذیرد، اما درRUP تنها یک شخصRequirement Engineer) یا مهندس مسئول نیازهای کاربران) است که این مسئولیت را برعهده دارد. در زمینه مدل سیستم اگر چهScrum مسئولیت انجام این کار را به تمامی اعضای گروه داده است، اما هر دو روش از مدلUML پشتیبانی می کنند و استفاده از آن را پیشنهاد می دهند.
ضمناً هر دوی این روش ها روش های هوشمند وIterative هستند که مدیریت و اندازه گیری کیفیت نرم افزار در تمامی مراحل این رویه ها به خوبی دیده می شود. همچنین هر دوی این روش ها انجام تغییرات را در طول پروژه مجاز می دانند. البته همان طور که در قسمتScrum توضیح داده شد، این روش تغییرات را در طول مراحلSprint مجاز نمی داند، اما مدیرScrum می تواند تغییرات درخواستی توسط کاربران را جمعآوری و در جلسه بعدی مطرح نماید.
به تازگیRUP نیز ابزارهای جدیدی مانندRUP Builder وRUP modeler را عرضه کرده که به مدیران پروژه ها اجازه می دهد تا برخی از اصولScrum را درRUPاجرا کنند. در نتیجه این دو پروسه تولید نرم افزار می توانند به کمک بیایند و روشی مناسب برای تولید نرم افزارها به خصوص در اندازه کوچک باشند.

روش RUP + XP

روش دومی که مورد آزمایش قرار گرفت، تلفیقی بود از اکس پی و RUP. ولی می توان گفت ادغام این دو رویه بسیار متفاوت است.

RUP رویه ای بسیار سنگین و اکس پی روشی بسیار سبک است. می دانید که RUP را می توانیم تقریباً برای تمامی نرم افزارهای کوچک و بزرگ به کار برد. اکس پی نیز همانند RUP براساس Iterationها یا مراحل پیوسته مانند تحلیل، طراحی و امتحان نرم افزار استوار است.

از آن جایی که RUP و اکس پی از اساس با هم تفاوت های زیادی دارند و اکثراً تصور می کنند که RUP راه حلی برای تولید نرم افزارهای بزرگ و اکس پی برای تولید نرم افزارهای کوچک است، ممکن شما هم تصور کنید که استفاده همزمان از هر دوی این روش ها کاردرستی نیست.

اما مطابق تحقیقات انجام شده به نظر می رسد که برای تولید نرم افزارهای کوچک روشی بین RUP و اکس پی نیاز است.در نتیجه با اضافه کردن برخی از تکنیک های اکس پی به RUP می توان به رویه ای مناسب تردست یافت. قبلاً نیز محققانی روی RUP کار کرده اند تا آن را برای پروژه های کوچک مناسب سازند. مثلاً در سال ۲۰۰۰ یک نسخه از RUP به نام dX معرفی گردید که RUP مختصر شده ای بود. برای نرم افزارهای کوچک (که اعضای پروژه اغلب در یک محیط کار می کنند) اکس پی می تواند روشی بسیار خوب باشد، اما اگر اعضای تیم پراکنده باشند و سیستم بخواهد توسعه یابد، اکس پی قادر به جوابگویی نیست و می توان گفت که با استفاده از قسمت هایی از روش قدرتمند RUP می توان به اکس پی کمک نمود.

برای تلفیق این دو روش تصورکنید که پروژه ای شروع شده است. در مرحله Inception یا آغازین می توان از تکنیک های اکس پی در زمینه برنامه ریزی زمانی و جمع آوری نیازهای سیستم استفاده نمود. البته نمی توان گفت که همیشه این دو روش با هم سازگار هستند. مثلاً در اکس پی مرحله ای به نام طراحی یا Design Phase وجود ندارد. در صورتی که RUP یک مرحله مجزا برای این قسمت دارد.

روش Iterative Process

شاید به نظر برسد که در پروژه های کوچک، اعضای گروه نیاز کمتری به ارتباط با یکدیگر دارند. اما از آن جایی که در این گونه پروژه ها ارتباط بین اعضای تیم و کاربر نزدیک تر است و عوامل خارجی نیز نقش مهمی را در پروژه بازی می کنند، در این پروژه ها نیاز به ارتباط بین اعضای تیم محسوس به نظر می رسد. همچنین اگرچه پروژه های نرم افزاری کوچک طبیعتاً نیاز به نوشتن کدهای کمتری دارند و ممکن است به چند مدیر نیاز نداشته باشند اما مانند پروژه های بزرگ باید نرم افزاری با کیفیت بالا ارائه دهند. در نتیجه می توان گفت که روشی برای تولید نرم افزار کوچک مناسب تر است که تمامی موارد مذکور را در نظر بگیرد و اجرا کند.

رویه Iterative یکی از این روش ها است. با استفاده از این رویه دو نوع محصول به نام های Actual و by product تولید می گردد. در واقع محصولاتی که در موفقیت پروژه نقش اساسی بازی می کنند، Actulas و آن دسته که به وجود آمدن Actualsها کمک می کنند را By Product می گویند (مثلاً طرح اولیه سیستم). در این مدل هر عضو از گروه مسئول انجام دادن قسمتی از کار می شود و این مدل شامل هشت مرحله یا فاز است.

اولین مرحله این رویه جمعآوری اطلاعات از کاربر است. در مرحله بعدی سیستم به صورت جامع تحلیل و آنالیز می گردد تا اعضای تیم با مدل کلی سیستم آشنا گردند. سپس در مرحله تحلیل، نرم افزار به صورت کلی مورد بررسی قرار می گیرد و پس از آن که مرحله معماری سیستم نام دارد، اجزای تشکیل دهنده سیستم مشخص می شوند و کارایی های سیستم مشخص می گردند. در مرحله طراحی تمامی اجزای سیستم طراحی می شوند و در مرحله بعد کدهای سیستم نوشته می شود.

وقتی این مرحله تمام شد و کدهای سیستم نوشته شد، اعضای تیم در فاز جمع بندی کدهای سیستم را با توجه به مراحل اول تا پنج مرور می کنند. در مرحله آخر نیز اعضای گروه را امتحان می کنند تا اولاً نیازهای کاربران را تأمین کرده باشد و ثانیاً فاقد هرگونه اشکال باشد. اگر نرم افزار فاقد اشکال باشد، رویه تولید نرم افزار به آخر خواهد رسید. در غیر این صورت، اعضای گروه به دنبال منبع مشکل در مراحل قبلی می گردند و مجدداً رویه را از آن جایی که فکر می کنند باعث بروز اشکال شده است، ادامه می دهند.

نتیجه گیری

برای دستیابی به موفقیت در پروژه های نرم افزاری، اعضای گروه باید از یک رویه یا روش مشخص پیروی کنند. اما برای پروژه های کوچک (برای تولید نرم افزارهای کوچک) این رویه باید ساده و آسان باشد. اضافه براین، برای دستیابی به موفقیت در پروژه ها تنها داشتن یک رویه آسان و کارا کافی نیست بلکه مدیران پروژه های نرم افزاری باید به این نکته توجه کنند که اعضای گروه در موفقیت پروژه ها از اهمیت شایانی برخوردار هستند و باید در انتخاب این افراد حداکثر دقت را مبذول نمود. در ضمن موقع انتخاب یک رویه مناسب باید اندازه نرم افزار را معین نمود و براساس نیازهای کاربران پروسه تولیدی را طراحی کرد. برای تعیین رویه ای مناسب در تولید نرم افزارهای کوچک باید دقت داشت که این رویه باید بسیار ساده باشد تا به اعضای تیم کمک کند به راحتی مراحل تهیه نرم افزار را ادامه دهند.

از جمله این رویه های ساده می توان از Scrum نام برد. Scrum یک تکنیک مدیریت پروژه است که می تواند به تیم های نرم افزاری کوچک که روی پروژه های کوچک نرم افزاری کار می کنند کمک کند راندمان و کارایی بالاتری در کار داشته باشند. اما اگر این روش ها را با روش های مناسب دیگر ادغام کنیم، می توانند بیشتر مفید واقع گردند.

پس از Scrum، روش اکس پی توضیح داده شد و به عنوان بهترین راه برای تولید نرم افزارهای کوچک از آن نام برده شد. اما این روش به تنهایی کارایی چندانی نخواهد داشت. سپس RUP که می تواند در تمامی پروژه ها استفاده شود تشریح شد و در ادامه سه روش مناسب برای تولید نرم افزارهای کوچک ارائه گردید. اما همان طور که بحث شد، داشتن یک روش مناسب به تنهایی نمی تواند ضامن موفقیت در پروژه باشد، بلکه انتخاب منابع انسانی مناسب و با تجربه می تواند راه را برای موفقیت پروژه های نرم افزاری هموارتر سازد.

وحید فخری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!