پاسخ سوالات کتاب تئوری حسابداری ۱ – دکتر رضا شباهنگ

فصل اول

 • پاسخ سوال ۱ : واقعیت عبارت است از آنچه هست ؛ حقیقت عبارت است از آنچه باید باشد.حسابداری واقعیت و تئوری حسابداری حقیقت است .
 • پاسخ سوال (۲) : صفحه ۳  پارگراف آخر
 • پاسخ سوال (۳) : صفحه ۶  پارگراف آخر
 • پاسخ سوال (۴) : صفحه ۶  پارگراف دوم که با مثال شروع شده .
 • پاسخ سوال (۵) : صفحه ۶  پارگراف چهارم
 • پاسخ سوال (۶) : نسبی البته در حسابداری از مقیاس نسبی استفاده میشود.
 • پاسخ سوال (۷) : ص ۸ پ آخر و ص۹ پ اول
 • پاسخ سوال (۸) : صفحه ۸  پارگراف سوم –بله- که با ۲ مثال توضیح داده.
 • پاسخ سوال (۹) : صفحه ۲  پارگراف آخر
 • پاسخ سوال (۱۱) : صفحه ۱۲ پارگراف چهارم

 فصل دوم

 • پاسخ سوال (۱) : صفحه ۲۵   دو پارگراف آخر
 • پاسخ سوال (۲) : صفحه ۲۵   پارگراف دوم
 • پاسخ سوال (۳) : صفحه ۲۵  پارگراف سوم (زیرا تحقیقات مشاهده ای عاری از دیدگاه و قضاوتهای شخصی  فرد محقق نیست)
 • پاسخ سوال (۵) : صفحه ۳۱  پارگراف آخر ((خطوط پایانی )، به دلیل الزامات قانونی همچون مالیات ))
 • پاسخ سوال (۶) : صفحه ۲۵  پارگراف اول– تفاوت اصلی در وجود یا نبودن قضاوت ارزشی است-
 • پاسخ سوال (۷) : صفحه ۲۷  پارگراف سوم – خیر-
 • پاسخ سوال (۸) : صفحه ۲۶  پارگراف اول
 • پاسخ سوال(۹) : صفحه ۳۵ پارگراف آخر (این پارگراف در مورد هر سه و ارتباط بین انها صحبت میکند)
 • پاسخ سوال (۱۰) : صفحه ۳۱ پارگراف سوم  و صفحه ۳۲ پارگراف دوم
 • پاسخ سوال (۱۳) : (فکر میکنم جواب این سوال خلاصه از درک کل این فصل است لطفا اگه جواب این سوال را میدانید یا حدس میزنید که درسته با ماهم در میان بذارید.-چون بدجوری ذهن من و مشغول کرده)
 • پاسخ سوال (۱۴) : صفحه ۲۹ پارگراف سوم (به دلیل ماهیت دستوری و قیاسی)

فصل سوم

 • پاسخ سوال (۱) : صفحه ۴۳   پارگراف دوم
 • پاسخ سوال (۳) : صفحه ۴۳   پارگراف دوم ( هم جواب یک و هم جواب سه است چون سوال یک از اصول و سوال سه از مفروضات پرسیده که این پارگراف جواب هر دو را دارا است)
 • پاسخ سوال (۴) : صفحه ۵۵   پارگراف دوم( از دیدگاه تئوری نمایندگی)
 • پاسخ سوال (۵) : صفحه ۶۶   پارگراف سوم سه خط اول(جوابش کامل نیست)
 • پاسخ سوال (۶) : صفحه ۶۷   پارگراف پنجم
 • پاسخ سوال (۷) : – خیر
 • پاسخ سوال (۸) : صفحه ۶۴   خط اول پارگراف اول(تئوری شخصیت حسابداری)
 • پاسخ سوال (۱۰) : صفحه ۴۱   پارگراف اول
 • پاسخ سوال (۱۲) : صفحه ۶۴   پارگراف آخر
 • پاسخ سوال (۱۳) : (فکر میکنم جوابش این باشه که در برابر اخبار بد در بازار سرمایه افراد نگرانترند و سریعتر واکنش نشان میدهند و در مقابل اخبار خوب چون نگرانی کمتر است واکنش هم کندتر صورت میگیرد _اگه جوابم اشتباهه ،لطفا جواب درست و بگید)

فصل چهارم

 • پاسخ سوال (۱) : صفحه ۷۸   پارگراف اول (در هدفها به تصمیم گیری و قضاوت استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری توجه شده است)
 • پاسخ سوال (۲) : بلی
 • پاسخ سوال (۳) : صفحه ۸۲  پارگراف دوم و زیر نویس شماره ۵ (به عنوان ویژگی های کیفی اطلاعات در سایر گزارشها مطرح شده )
 • پاسخ سوال (۴) : صفحه ۸۱  پارگراف دوم
 • پاسخ سوال (۶) : صفحه ۷۹ پارگراف چهارم و ص ۸۴ پ آخر
 • پاسخ سوال (۷) : صفحه ۹۵  پارگراف سوم و صفحه ۹۴ پارگراف چهارم با مثال
 • پاسخ سوال (۱۰) : صفحه ۲۳ پارگراف سوم
 • پاسخ سوال (۱۱ ): صفحه ۹۲ پارگراف سوم
 •  

فصل پنجم

 • سوال۱-صفحه۱۰۰ خط۴(تعاریفی برای….)
 • سوال۲-صفحه۱۱۲خط۶(چارچوب…)تا خط۱۶(…تضمین نمیکند)
 • سوال۴-صفحه۸۳فصل۴-خط۴(این استاندارد…)
 • سوال۵-صفحه۱۰۸ پاراگراف اول( باید با توجه به این قسمت پاسخ داد)
 • سوال۶-صفحه۱۰۶قسمت عایدی و سود جامع خط۲(در این بیانیه…)
 • سوال۷-صفحه۱۰۶پاراگراف اخر(همراه با…)
 • سوال۹-صفحه۱۰۸پاراگراف۳
 • سوال۱۰-صفحه۹۲فصل۴پاراگراف اخر
 • سوال۱۱-صفحه۱۰۲پاراگراف اخر(سودمندی…)
 • سوال۱۲-صفحه۱۰۴پاراگراف اول خط۲(منظور از…){منظور سوال از محدودیت را متوجه نشدم}
 • سوال۱۳-صفحه۱۰۴پاراگراف اخر خط۲

فصل ششم

 • سوال۱- صفحه۱۲۱ پاراگراف اخر
 • سوال ۲: صفحه ۱۳۵ پارگراف سوم (زیر تیتر اطلاعات حسابداری و اعتباردهندگان)
 • سوال۳- صفحه۱۲۰ پاراگراف ۳
 • سوال۴- صفحه۱۲۰ پاراگراف ۴
 • سوال۵- صفحه۱۲۲ پاراگراف  اول
 • سوال۸- صفحه۱۲۵ موارد۱و۲
 • سوال۹- صفحه۱۳۰( قسمت سایر تحقیقات درباره…)
 • سوال۱۰- صفحه۱۳۱ موارد۵-۱
 • سوال۱۱- صفحه۱۲۶ پاراگراف اخر خط۲{به قسمت دوم سوال پاسخ داده نشده}
 • سوال۱۲- صفحه۱۲۸ پاراگراف ۲
 • سوال۱۳- صفحه۱۳۰پاراگراف ۲ خط۶(بنابراین…)
 •  سوال ۱۴ : صفحه ۱۳۲ پارگراف دوم (چون اینگونه تحقیقات برای ارزیابی نتایج اقتصادی روشهای حسابداری و آثار آن بر قیمت اوراق بهادار می باشدنه روشها و استاندارها)
 • سوال۱۹- صفحه۱۳۴ پاراگراف ۲
 • سوال۲۰- صفحه۱۳۷ پاراگراف ۲

فصل هفتم

 • پاسخ سوال (۱) : ج
 • توضیح : جریانات ورودی و خروجی دارایی های ثابت/سرمایه گذاری در اوراق بهادار/ تسهیلات وام های اعطایی  جزو فعالیت های سرمایه گذاری است.
 • پاسخ سوال (۲) : الف
 • توضیح : بر اساس FASB
 • مالیات/بهره/سود/کارمزد…دریافت و پرداخت شده ← فعالیت عملیاتی
 • سود سهام پرداخت شده/افزایش و کاهش سرمایه/بدهی بلند مدت ← فعالیت تامین مالی
 •  پاسخ سوال (۳) : بر سود خالص
 • (الف) : کاهنده
 • (ب) : کاهنده
 • (ج) : افزاینده
 • (د) : افزاینده
 • (ه) : افزاینده  ؟
 • (و) : کاهنده
 • (ز) : افزاینده

فصل هشتم

 • سوال ۱- گزینه ب       ص۱۹۵
 • سوال ۲- گزینه ب       ص۱۹۵
 • سوال ۳- گزینه د        ص۱۹۵
 • سوال ۴- گزینه ج        ص۲۰۰
 • سوال ۵- گزینه ب        ص۱۹۹
 • سوال ۶- گزینه الف      ص۲۰۰

فصل نهم

 • سوال ۱-گزینه ج  ص۲۱۸
 • سوال ۲-گزینه ج
 • سوال ۳-گزینه ب
 • سوال ۴-گزینه ب
 • سوال ۵-گزینه ج
 • سوال ۶-گزینه ج
 • پاسخ سوال ۷
 • الف- چون مدت قرارداد و زمان اجرای آن بیش از یک دوره مالی میباشد لذا می بایست در هر سال به نسبت کار انجام شده صورت وضعیت تنظیم و سود و زیان شناسایی شود.صفحه ۲۱۴ و ۲۱۵
 • ب-درصد مخارج هر سال به کل مخارج برآوردی پروژه- ص۲۱۵
 • ج-ارسال صورت حساب اثری بر سود ندارد ولی تایید صورت حساب از جانب کارفرما منجر به شناسایی سود می شود.
 • پاسخ سوال ۸
 • الف-شناسایی سود در مقطع فروش جهت اطمینان از انتقال مزایا و مخاطرات تحویل کالا به مشتری صورت می گیرد.
 • ب-صفحه ۲۱۴
 • ج-بطور کلی ۴ مورد است:
 • ۱.در خلال تولید
 • ۲.پایان تولید
 • ۳.زمان تحویل
 • ۴.بعد از فروش
 • پاسخ سوال ۹
 • الف-معمولا بهای تمام شده کالای فروش رفته مستقیما با فروش در ارتباط هستند
 • ب-بسیاری از اقلام بهای تمام شده مانند هزینه های اداری و فروش به  دوره ای تعلق دارد که در آن وجه نقد پرداخت یا تقبل بدهی شده باشد   که در ارتباط با فروش کالا یا ارایه خدمات صورت گرفته باشد.
 • ج-زمانی که هنوز فروش نرفته و در اختیار واحد انتفاعی می باشد.
 • د-هزینه هایی از قبیل بیمه و استهلاک به صورت معقول و سیستماتیک به دوره ای تعلق پیدا می کند که انتظار می رود منافع داراییها به آن دوره مربوط باشد.
 • ه-ص۲۳۴ پاراگراف آخر

فصل دهم

 • پاسخ سوال (۱) : ص ۲۴۳ پاراگراف ۴ و۵ ص۲۴۴ پ۱ ،ص۲۵۵ پ ۲و۳و۴ ص ۲۶۰ پ آخر
 • پاسخ سوال (۴) : ص ۲۴۵ پاراگراف آخر
 • پاسخ سوال (۵) :ص ۲۶۶ پاراگراف دوم
 • پاسخ سوال (۶) : ص ۲۳۸ پاراگراف آخر ، ص ۲۴۰ پ آخر
 • پاسخ سوال (۷):ص ۲۶۱ پاراگراف ۱ و ۳
 • پاسخ سوال (۸) : ص۲۴۱ پاراگراف دوم
 • پاسخ سوال (۹) : ص ۲۶۵ پاراگراف دوم
 • پاسخ سوال (۱۱) :ص۲۵۰ پاراگراف سوم
 • پاسخ سوال (۱۲) : ص ۲۵۱ پاراگراف سوم ص۲۴۹ پ اول خط اول

۶ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • طیبه ایروان پور
  دی 30, 1392 10:56 ب.ظ

  رابطه بین تئوری حسابداری وتحقیق حسابداری چیست؟

  رابطه بین تئوری حسابداری وتحقیق حسابداری رابطه ای دو سویه است.
  تئوری که مجموعه ای از مفاهیم و تعاریف و قضایا است با ارائه متغیرهای واجد ارتباط ومشخص نمودن نحوه ارتباط آنها وتعمیم بخشیدن به این روابط ،طراحی ذهنی از روابط کلی وعمومی میان یک دسته از متغیرهای مورد بررسی در تحقیق را ایجاد می کند.
  از طرف دیگر تئوری حسابداری شامل استنتاجات حاصله از یک سری فرضیات بنیادی، تعاریف واصول از طریق تحقیقات حسابداری می باشد.
  بدین ترتیب ،تئوری با ایجاد چهار چوب نظری جهت ارزیابی و پیش بینی ، مبنایی برای تحقیقات حسابداری فراهم می سازد و از طریق تحقیقات حسابداری می توان بنیان فلسفی مستحکمی جهت تئوریها ایجاد کرد.

  گردآورنده:طیبه ایروان پور دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات دماوند- تهران

  پاسخ
 • طیبه ایروان پور
  دی 30, 1392 10:56 ب.ظ

  رابطه بین تئوری حسابداری وتحقیق حسابداری چیست؟

  رابطه بین تئوری حسابداری وتحقیق حسابداری رابطه ای دو سویه است.
  تئوری که مجموعه ای از مفاهیم و تعاریف و قضایا است با ارائه متغیرهای واجد ارتباط ومشخص نمودن نحوه ارتباط آنها وتعمیم بخشیدن به این روابط ،طراحی ذهنی از روابط کلی وعمومی میان یک دسته از متغیرهای مورد بررسی در تحقیق را ایجاد می کند.
  از طرف دیگر تئوری حسابداری شامل استنتاجات حاصله از یک سری فرضیات بنیادی، تعاریف واصول از طریق تحقیقات حسابداری می باشد.
  بدین ترتیب ،تئوری با ایجاد چهار چوب نظری جهت ارزیابی و پیش بینی ، مبنایی برای تحقیقات حسابداری فراهم می سازد و از طریق تحقیقات حسابداری می توان بنیان فلسفی مستحکمی جهت تئوریها ایجاد کرد.

  گردآورنده:طیبه ایروان پور دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات دماوند- تهران

  پاسخ
 • چرا امکان برداشت این مطلب بصورت WORD یا PDF فراهم نگردیده است !؟

  پاسخ
 • چرا امکان برداشت این مطلب بصورت WORD یا PDF فراهم نگردیده است !؟

  پاسخ
 • ابراهیم
  دی 5, 1393 3:28 ب.ظ

  سلام به نظرمن پاسخ سوال سوال ۱۳ فصل سوم صفحه ۵۴ پاراگراف دوم ، دو خط اول ودو خط آخر هست(برخی از محققین حسابداری…..)
  نظرتان چیست؟

  پاسخ
 • محسن مرادی
  آبان 6, 1394 10:54 ق.ظ

  ممنون.عالی بود

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!