فرمول جدید سود وام‌ها در بانک‌های خصوصی و دولتی

قرار اطلاع شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا نحوه محاسبه سود بانک‌های خصوصی را مورد تایید قرار داده‌اند و احتمال دارد بانک‌های دولتی نیز موظف به استفاده از فرمول محاسبه سود بانک‌های خصوصی گردند، ذیلا ضمن ارایه فرمول‌های مورد استفاده در بانک‌ها، دو جدول مقایسه‌ای جهت اطلاع درج گردیده است. با این توضیح که فرمول محاسبه سود در بانک‌های خصوصی و نحوه محاسبه سود در این بانک‌ها مورد تایید کارشناسان ذیربط می‌باشد و بانک‌های دولتی در حال حاضر سود کمتری نسبت به سود واقعی از وام گیرندگان دریافت می‌نمایند.
فرمول محاسبه سود و قسط در بانک‌های خصوصی به قرار زیر است:

     فرمول محاسبه سود و قسط در بانک‌های دولتی به قرار زیر است:

     معادل سازی نرخ سود بانک‌های خصوصی و اکثر بانک‌های دولتی راه گشای دانستن تفاوت این دو فرمول است. جدول زیر این کار را به اختصار انجام می‌دهد:

معادل سازی نرخ سود بانک‌های خصوصی و اکثر بانک‌های دولتی
مدت وام نرخ سود بانک‌های
خصوصی
معادل نرخ سود در
اکثر بانک‌های دولتی
۲۰ سال
۲۴۰ قسط
۱۷
۱۴
۱۲
۱ / ۲۵
۷۶ / ۱۹
۳۵ / ۱۶
۱۰ سال
۱۲۰ قسط
۱۷
۱۴
۱۲
۵۳ / ۲۱
۱۲ / ۱۷
۳۱ / ۱۴
۵ سال
۶۰ قسط
۱۷
۱۴
۱۲
۳۲ / ۱۹
۵۸ / ۱۵
۱۷ / ۱۳
۳ سال
۳۶ قسط
۱۷
۱۴
۱۲
۳۹ / ۱۸
۹۴ / ۱۴
۶۹ / ۱۲

     توضیح با ذکر یک مثال:
سود و قسط یک وام ۲۰ ساله (۲۴۰ قسط ماهانه) با هر مبلغ و با نرخ سود ۱ / ۲۵ درصد در بانک دولتی مساوی با سود و قسط وام مشابه با نرخ ۱۷ درصد در بانک خصوصی می‌باشد و بر عکس.

     برای مقایسه بهتر و سریعتر چندین مثال رایج را با توجه به تقلیل احتمالی نرخ سود در سال ۱۳۸۶ در جدول زیر خلاصه می‌نماییم:

جدول مقایسه سود و قسط وام‌ها در بانک‌های خصوصی و اکثر بانک‌های دولتی
مدت وام مبلغ وام نرخ سود سود بانک خصوصی سود بانک دولتی قسط بانک خصوصی قسط بانک دولتی
۲۰ سال
۲۴۰ قسط
ماهیانه
۱۰۰
میلیون
ریال
۱۷%
۱۴%
۱۲%
۲۴۰ ۰۳۲ ۲۵۲
۰۴۰ ۴۴۵ ۱۹۸
۶۴۰ ۲۶۰ ۱۶۴
۳۳۳ ۷۰۸ ۱۷۰
۳۳۳ ۵۸۳ ۱۴۰
۰۰۰ ۵۰۰ ۱۲۰
۸۰۱ ۴۶۶ ۱
۵۲۱ ۲۴۳ ۱
۰۸۶ ۱۰۱ ۱
۹۵۱ ۱۲۷ ۱
۴۳۰ ۰۰۲ ۱
۷۵۰ ۹۱۸
۱۰ سال
۱۲۰ قسط
ماهیانه
۱۷%
۱۴%
۱۲%
۲۴۰ ۵۵۷ ۱۰۸
۶۸۰ ۳۱۹ ۸۶
۰۸۰ ۱۶۵ ۷۲
۳۳۳ ۷۰۸ ۸۵
۳۳۳ ۵۸۳ ۷۰
۰۰۰ ۵۰۰ ۶۰
۹۷۷ ۷۳۷ ۱
۶۶۴ ۵۵۲ ۱
۷۰۹ ۴۳۴ ۱
۵۶۹ ۵۴۷ ۱
۵۲۷ ۴۲۱ ۱
۵۰۰ ۳۳۷ ۱
۵ سال
۶۰ قسط
ماهیانه
۱۷%
۱۴%
۱۲%
۴۸۰ ۱۱۵ ۴۹
۵۰۰ ۶۰۹ ۳۹
۷۰۰ ۴۶۶ ۳۳
۳۳۳ ۲۰۸ ۴۳
۳۳۳ ۵۸۳ ۳۵
۰۰۰ ۵۰۰ ۳۰
۲۵۸ ۴۸۵ ۲
۸۲۵ ۳۲۶ ۲
۴۴۵ ۲۲۴ ۲
۸۰۵ ۳۸۶ ۲
۷۲۲ ۲۵۹ ۲
۰۰۰ ۱۷۵ ۲
۳ سال
۳۶ قسط
ماهیانه
۱۷%
۱۴%
۱۲%
۷۹۲ ۳۴۹ ۲۸
۴۶۸ ۰۳۹ ۲۳
۵۱۶ ۵۷۱ ۱۹
۳۳۳ ۲۰۸ ۲۶
۳۳۳ ۵۸۳ ۲۱
۰۰۰ ۵۰۰ ۱۸
۲۷۲ ۵۶۵ ۳
۷۶۳ ۴۱۷ ۳
۴۳۱ ۳۲۱ ۳
۷۸۷ ۵۰۵ ۳
۳۱۴ ۳۷۷ ۳
۶۶۶ ۲۹۱ ۳

     اما اگر فرمول جدید هم در بانک‌های دولتی پیاده نشود، بانک‌های خصوصی همانند قبل عمل خواهند کرد. اما اگر فرمول جدید در بانک‌های دولتی پیاده شود، تکلیف آن همه شعار و … چه می‌شود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!