office-and-finance-business-website-header

·  کنترل طرح اولیه ، آگهی ها و ویرایش سند، فیلم ها و سایر موارد تبلیغاتی.

·  برنامه ریزی و آماده کردن تبلیغات و مواد تبلیغاتی به منظور افزایش فروش محصولات یاخدمات، و همچنین همکاری با شرکت ها، واحدهای فروش، آژانس های تبلیغاتی و مشتری ها.

·  جمع آوری و سازماندهی اطلاعات برای کمپین های تبلیغاتی.

·  مذاکره با مشتری ها به منظور بازاریابی و یا کسب نظرات فنی و تخصصی.

·  هدایت، تشویق و کنترل آماده شدن یک تیم کمپین برای پیشبرد اهداف کمپین.

·  مذاکره با روئسا و کارکنان واحدها برای بحث و گفتگو درباره موضوعاتی از قبیل قراردادها، انتخاب رسانه تبلیغاتی و یا محصولی که قصد تبلیغ آن را داریم.

·  برآورد و فراهم کردن بودجه به عنوان بخشی از پیشبرد برنامه های کمپین.

·  مذاکره و فراهم کردن تبلیغات و قراردادهای فروش.

·  برنامه ریزی و اجرا کردن  سیاست ها و استراتژی های تبلیغاتی برای سازمان ها.

·  همکاری برای توسعه بودجه سالانه

 

تکنولوژی و ابزارها

ابزارهای به کار رفته در اینحرفه:

·  رایانه رومیزی

·  نوت بوک

·  رایانه شخصی

·  PAD

·  اسکنر

تکنولوژی های به کار بردهشده در این حرفه:

·  نرم افزارهای تحلیلی یا علمی _ Business Analysis Software, MediaProfessional Software, Mediamix Software; Relex Weibull

·  نرم افزار نشریه رومیزی _ Adobe Systems Adobe page maker; Quark Software

·  نرم افزارهای گرافیکی_ Adobesystems Adobe Illustrator; Adobe Systems Adobe Photoshop Software; GraphicSoftware

·  نرم افزار مدیریت پروژه_ Atlas One point Software; Brainworks Software; ranCatcher Inspire; Unisys Advertising manager

·  نرم افزار صفحه گسترده_ Microsoft Excel

دانش

·  زبان انگلیسی_گرامر، معنی لغات و جملات، دیکته.

·  ارتباطات و رسانه_دانش محصولات رسانه، ارتباطات، اشاعه دادن تکنیک ها و روش ها، این شامل راه های مختلف برای اطلاع رسانی و سرگرم کردن توسط رسانه های نوشتاری، شفاهی یا مجازی میباشد.

·  مدیریت_ دانش تجارت و اصول مدیریتبرنامه ریزی استراتژیک، ذخیره سهمیه، مدل سازی منابع انسانی، مدیریت روش، روش های تولید، هماهنک کردن منابع و افراد.

·  فروش و بازاریابی_ دانش اصول و روش های نمایش، ارتقا و فروش محصولات یا خدمات.این شامل استراتژی و تکنیک های بازاریابی، به نمایش گذاشن محصول، روش های فروش وسیستم کنترل فروش می باشد.

·  مشتری و سرویس اختصاصی_ دانش اصول و روند فراهم کردن مشتری و سیستم های ویژه. این شامل برآورد نیازهای مشتری ها، کیفیت مناسب خدمات و ارزیابی رضایت مشتری می باشد.

·  رایانه و وسایل الکترونیکی_ دانش برد مدار، پردازشگرها، تراشه، تجهیزات الکترونیکی، و نرم افزار و سخت افزار رایانه های، شامل اپلیکیشن ها و برنامه نویسی.

·  اداری_ دانش روند سیستم های اجرایی،مدیریتی و اداری. از قبیل واژه پردازی، مدیریت اطلاعات و گزارشات، تندنویسی و نسخهبرداری، طراحی فرم ها و سایر روندهای اداری.

·  تولیدو پردازش_ دانش مواد خام، روند تولید، کنترل کیفیت، قیمت ها، و سایرروش ها برای افزایش تولید مفید و اثربخش و توزیع کالا.

·   مخابرات_ دانش پخش، تهیه برنامه هایرادیویی و تلویزیونی، کنترل و طرز کار سیستم های مخابراتی.

مهارت ها

·  گوش کردن_توجه کامل به صحبت های سایر افراد، وقت گذاشتن برای درک نکات مطرح شده، طرح سوال در زمان مناسب.

·  هوش اجتماعیآگاه بودن از واکنش دیگران و درک اینکه چرا چنین واکنشی را از خود نشان داده اند.

·  صحبت کردن_ صحبت کردن با دیگران به منظور انتقال موثر اطلاعات.

·  مدیریت زمان_ مدیریتزمان خود و دیگران

·  نظرانتقادی_ استفادهاز منطق و استدلال برای تشخیص  قدرت و ضعف راه حل های مختلف، نتایج و نزدیکشدن به مشکلات.

·  قضاوت و تصمیم گیری_ در نظر گرفتن سودها و هزینه های نسبی و عملکردهای بالقوهبرای انتخاب بهترین راه.

·  درک مطلب_ فهمپاراگراف ها و جملات نوشتاری در اسناد مرتبط کاری.

·  حل مسائل پیچیده_ تشخیص مسائل پیچیده و بازبینی اطلاعات مرتبط برای گسترش وارزیابی گزینه ها و راه حل های اجرایی.

·  هماهنگی_ تنظیم و هماهنگی عملکردها درارتباط با هم.

قابلیت ها

·  بیان شفاهی_ توانایی مطرح کردن اطلاعات و ایده ها به طوری که برای دیگران قابل فهم باشد.

·  درک شفاهی_ توانایی گوش دادن و درک اطلاعات و ایده هایی که در جملات بیان می شوند.

·  شفافیت گفتار_ توانایی صحبت کردن به طرز شفاف به طوری که برای دیگران قابل درک باشد.

·  بحث استنباطی_ توانایی اجرا کردن قوانین برای مشکلات خاص به منظور حل کردنآن ها.

·  حساسیت نسبت به مشکلات_ توانایی تشخیص مشکلات وقتی که چیزی اشتباه استیا به سمت اشتباه پیش میرود.

·  تشخیص گفتار_  توانایی تشخیص و درک سخن دیگران.

·  درک نوشتاری_ توانایی خواندن و فهم اطلاعات و ایده هایی که از طریق نوشتار منتقل می شود.

·  بیان کتبی_ توانایی بیان اطلاعات و ایده ها در نوشتار به طوری که برای دیگران قابل درک باشد.

·  فصاحت ایده ها_ توانایی خلق ایده. (تعداد ایده ها مهم است، نه کیفیت و صحت آن ها)

·  ابتکار_ توانایی خلق ایده ها یغیرمعمول و خاص، به منظور ایجاد راه های خلاقانه برای حل مسائل.  

 

اقدامات اجرایی

·  برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان_ برقراری ارتباط با افراد خارج از سازمان، معرفی سازمان به مشتری ها و عموم افراد، دولت، و سایر منابع خارجی. این اطلاعات میتوانند شخصا یا به صورت کتبی، تلفنی، یا توسط ایمیل مبادله شوند.

·  اندیشه خلاقانهگسترش،طراحی یا خلق یک برنامه جدید، ایده، ارتباطات، سیستم ها، یا محصولات.

·  تصمیم گیری و حل مسئله_ تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارزیابی نتایج برای حل مسئله و انتخاب بهترین راه حل.

·  کسب اطلاعات_ مشاهده،دریافت، و کسب اطلاعات از تمام منابع مرتبط.

·  برقراری ارتباط با سرپرستان، و افراد تحت امر آن ها_ فراهم کردن اطلاعات برایسرپرستان، همکاران، و افراد تحت امر آن ها، به وسیله تلفن، نامه نگاری، ایمیل، ویا شخصا.

·  استفاده از رایانه_ استفاده از رایانه و سیستم های رایانه ای (شامل نرم افزار وسخت افزار)، برای برنامه نویسی، وارد کردن داده ها، یا پردازش اطلاعات.

·  برپاکردن و حفظ کردن ارتباط میان فردی_ گسترش و حفظ ارتباط کاری سازنده با دیگران.

·  اجرا یا همکاری مستقیم با افراد_ این مورد شامل سرویس دادن به مشتریها در رستوران ها، فروشگاه ها و پذیرش مراجعه کنندگان یا مهمان ها می باشد.

·  سازماندهی،برنامه ریزی، و اولویت بندی کار ها_ گسترش هدف های خاص و برنامهریزی برای اولویت ها، سازماندهی، و پیشبرد کارها.

·  بهروز رسانی و استفاده از دانش مرتبط_ به روز بودن از لحاظ تکنیکی و به کارگیری دانش های جدید در کار.

·  پست الکترونیکی_ چندوقت یکبار از پست الکترونیکی دراین حرفه استفاده میکنید؟

·  تلفن_ چندوقت یکبار در این حرفه گفتگوی تلفنی دارید؟

·  کنترل محیطی_ چندوقت یکبار این حرفه نیاز به این دارد که در شرایط کنترل شده داخلی و محیطی فعالیت کند؟

·  فشار زمانی_ چندوقت یکبار این حرفه نیاز دارد که کاری در زمان مشخصی انجام گیرد؟

·  ارتباط با دیگران_ چه مقدار این حرفه نیاز دارد که با دیگران ارتباط داشته باشید؟ (رو در رو، تلفنی و …)

·  گفتگو یرو در رو_ چندوقت یکبار نیاز دارید با افراد یا تیم های خاص گفتگوی رودر رو داشته باشید؟

·  کار ساختارمند در مقابل کار غیر ساختارمند_ اینکه تا چه حدی کار دارایساختار است و همه چیز از پیش تعیین شده است، نسبت به اینکه تا چه حد دست کارمندبرای تعیین وظیفه ها، اولویت ها، و اهداف باز است.

·  مدت زمان نشستن در دفتر_ چه مقدار این حرفه نیاز به نشستن دارد؟

·  آزادی در تصمیم گیری_ این حرفه تا چه حدی اجازه تصمیم گیری بدون سرپرستی را می دهد؟

حیطه کاری

·  تحصیلات: اکثر این شغل ها به مدرککارشناسی نیاز دارند. اما بعضی ها نه.

·  تجربیات مرتبط: مقدارقابل توجهی از مهارت های مرتبط کاری، دانش و یا تجربه برای این شغل ها  موردنیاز است. برای مثال: یک حسابدار باید داری مدرک کارشناسی و سابقه کاری باشد تا شایستهو واجد شرایط باشد.

·  کارآموزی: کارمنداندر این شغل ها معمولا به چندین سال سابقه کاری در زمینه مرتبط نیاز دارند.  

·  حیطه کاری: بسیاریاز این شغل ها مستلزم مدیریت، نظارت و یا آموزش دیگران است. مثال: حسابدارها،مدیران فروش، سرپرستان پایگاه داده ها، معلم ها، شیمیدان ها، مهندسان محیطی،بازجوهای جزایی و آژانس های ویژه.

تحصیلات

۵۴% مدرک کارشناسی، ۲۲% مدرککاردانی، ۱۴% بدون مدرک دانشگاهی.

 

۲ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!