ماموریت : ارائه خدمات اداری ، پرسنلی و رفاهی به کارکنان حوزه مسئولیت.

 

شرح وظایف واحد اداری

 اهم وظایف و اختیارات :

۱– بررسی وضعیت نیروی انسانی بر اساس الگوی مصوب و پیشنهاد استخدام نیروی جدئید یا تغییر شغل و نقل و انتقال نیروهای موجود به منظور تامین نیازها در قالب بودجه مصوب.

۲– تامین کمبود نیروی انسانی به صورت موقت . از طریق به کارگیری افراد در مشاغلی که بر اساس سیاست ها و خط مشی هایی مصوب مجاز شمرده می شوند.

۳– همکاری با واحد تامین نیروی انسانی برای انجام آزمونهای استخدامی ،مصاحبه تخصصی و تشکیل پرونده استخدامی و پیشنهاد شغل برای کارکنان جدید متناسب با تجربه و تحصیلات و پست های سازمانی بلا تصدی.

۴– توجیه و آشنا کردن کارکنان جدید با فعالیتهای حوزه مسئولیت با همکاری سایر واحدهای حوزه.

۵– بررسی وضعیت کارکنان قراردادی یا رسمی آزمایشی و استعلام نظر مدیران مستقیم آنان جهت تغییر وضعیت استخدامی آنان و ارائه پیشنهاد به اداره کل منابع انسانی سازمان پس از تصویب ارشدترین مقام اجرایی.

۶– کنترل حضور و غیاب کارکنان و گواهی انجام کار.

۷- صدور احکام مرخصی کارکنان و نگهداری اطلاعات مربوط به آن.

۸– پیشنهاد تغییر وضعیت انتقال کارکنان بر مبنای نظرات مدیران و پس از تصویب ارشدترین مقام اجرایی.

۹– انجام امور مربوط به خروج کارکنان از خدمت (بازنشستگی ، لغو قرارداد ، انتقال  به سایر سازمانها)

۱۰– پیشنهاد ترفیع شغلی و تنظیم کارنامه ارزیابی سالانه با همکاری مدیران واحدهای تابعه.

۱۱– نگهداری سوابق خدمتی و اطلاعات فردی ،شغلی و سازمانی کارکنان

۱۲– صدور احکام ماموریت اداری و تهیه وسایل و امکانات سفر اداری برای انجام ماموریتهای داخلی.

۱۳– صدور معرفی نامه اشتغال جهت ارائه به مراجع ذیربط.

۱۴– بررسی و تشخیص شرایط احراز کارکنان جهت برخورداری کارکنان و خانواده آنان از تسهیلات بهداشت و درمان و کمک هزینه های نقدی و غیر نقدی (خوارو بار ، عائله مندی)

۱۵– انجام امور رفاهی و اجتماعی مربوط به کارکنان حوزه مسئولیت در جهت برخورداری آنان از مزایای صندوق پس انداز ، بازنشستگی و  تسهیلات اعتباری سایر موسسات و نیز انجام امور مرتبط با تعاونیهای مصرف و مسکن.

۱۶– بررسی وضعیت آموزش کارکنان در ارتباط با تشخیص آموزشهای مورد نیاز بر اساس نظام آموزش مصوب و نیز بر مبنای پیشنهاد های مدیران و معرفی افراد به مدیریت آموزش جهت شرکت آنان در دوره های علمی و عملی.

۱۷– ثبت و ضبط نامه های وارده و صادره وارائه خدمات پستی.

۱۸– نگهداری سیستم بایگانی پرسنلی و موضوعی و ارائه اطلاعات یه ها به مدیران از طریف مراجعه به سوابق و مدارک و پرونده ها.

۱۹– بهره برداری از سیستمهای مخابراتی (تلفن ، فاکس و بی سیم).

۲۰– تنظیف و نگهداری ساختمانها و محوطه ها و فضاهای کار و ایجاد نگهداری فضای سبز به طرقی مقتضی.

۲۱– ارائه گزارشهای تخصصی و آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیتهای اداری، پرسنلی و رفاهی به مدیریت مافوق و واحدهای تخصصی – ستادی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!