نکته : قیمت فروش سفته چه مبلغی می‌باشد؟
قیمت فروش سفته برای هر یک میلیون تومان برابر ۳ هزار تومان می‌باشد که روی سفته ثبت شده است.

آنقدر زندگی ما چکی شده که دیگر خیلی از ما درباره سفته چیز زیادی نمی دانیم ، در حالی که هنوز هم   با این سند پیر و فرسوده در ارتباط هستیم ، برای تعهد دیگران و یا خودمان سفته می دهیم و یا پشت سفته دیگران را امضا می کنیم ، بدون آن که بدانیم با این امضا چه تعهدی داریم یا این که در صورتی که از دیگران سفته ای گرفتیم چطور می شود از مزایای قانونی آن بعنوان یک سند تجاری استفاده کرد.

تعریف سفته

طبق ماده ۳۰۷ سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد. اگر چه سفته حالا دیگر با ظهور چک ، جایگاه اولیه خود را از دست داده است ، اما هنوز دارای اعتبار و پشتوانه قانونی بالایی است و اگر مطابق قانون تنظیم شده باشد، دارنده آن از مزایای قانونی برخوردار است که اسناد عادی دارای چنان اعتباری نیستند. شاید تنها دلیل رواج بیشتر چک نسبت به سفته ، سهولت در صدور و وصول چک است ، چرا که خیلی راحت می شود با گرفتن یک دسته چک ، هر مبلغی که دوست داشته باشید از یک تومان تا هر چند میلیارد و تریلیارد تومان که می خواهید چک صادر کنید و به دست خلق الله بدهید، اما درباره سفته این طوری نیست و صادر کننده باید برابر با مبلغی که قرار است تعهد بدهد، اوراق سفته را از بانک یا مراکز فروش آن بخرد و روی آنها به تعهد اقدام کند.
– هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد

سقفی برای یک سفته

هر برگ سفته سقف خاصی برای تعهدکردن دارد ، مثلا اگر روی سفته ای نوشته شده باشد تا «یک میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد ۱۰۰ هزار تومان دارای اعتبار است و با آن نمی توان به پرداخت مثلا ۲۰۰ هزار تومان تعهد کرد.

سفته را چگونه تنظیم کنیم ؟

طبق ماده ۳۰۸ سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این ، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود: مبلغی که باید پرداخت شود، نام و نام خانوادگی گیرنده وجه ، تاریخ پرداخت وجه ، علاوه بر اینها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده ، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، نام و نام خانوادگی او در سفته آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد طلبکار محسوب می شود و می تواند در سر رسید سفته مبلغ آن را طلب کند  البته اگر سفته عندالمطالبه باشد، صادرکننده باید به محض مطالبه مبلغ آن را پرداخت کند.

سفته ، بدون نام

در تنظیم سفته ، این امکان وجود دارد که بدهکار،سفته ای را که صادر می کند ، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که این طوری فرد می تواند یا خودش در سررسید برای گرفتن پول اقدام کند یا این که آن را به دیگری حواله بدهد، عبارت «حواله کرد» در سفته به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر «حواله کرد» خط زده شود، دارنده سفته نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد و تنها خود وی باید برای وصول آن اقدام کند، علاوه بر آن  می تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته  مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن است ، اگر پشت نویسی برای انتقال باشد دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.انتقال سفته  با امضای دارنده آن به عمل می آید، دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.
راه هایی برای وصول سفته

برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند:

– دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که خب قضیه تمام است ، ولی در صورت عدم پرداخت ، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست اعتراض رسمی است به سفته ای که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته  به عمل می آید. از آنجا که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود، علاوه بر این بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.

در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه انجام میگیرد، آورده می شود.

واخواست نامه با استفاده از کاغذ کاربن در ۳ نسخه مشابه (یک نسخه اصل و ۲ نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست کننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می کند به دستور دادگاه ، سفته  به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفت)ابلاغ می شود.البته باید توجه داشت که هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین واخواست نامه شود. نسخه اصلی واخواست نامه به واخواست کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می شود و مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد.برای استفاده از مسوولیت تضامنی پشت نویس ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست ، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت نویس ها پذیرفته نمی شود. دارنده سفته ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده ، می تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده ، به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ، ممکن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.

در صورت اقامه دعوی علیه صادر کننده و پشت نویس در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می توان نام صادرکننده و پشت نویس یا پشت نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.

از چه کسی بگیرم؟

در صورتی که سفته ای چند بار پشت نویسی شود یعنی افراد متعددی آن را گرفته و به فرد دیگری منتقل کرده باشند، دارنده آن می تواند به هر کدام از آنها مراجعه کند. کسی که سفته را امضا کرده و پشت نویس ها همگی در مقابل دارنده آن مسوولیت تضامنی دارند، یعنی دارنده سفته در صورت عدم پرداخت ، می تواند به هر کدام از آن ها که بخواهد (به صورت منفرد) یا به دو یا چند یا تمامی آنها (به صورت دسته جمعی) مراجعه کند. همین حق رجوع را هر یک از پشت نویس ها نسبت به صادرکننده سفته و پشت نویس های قبلی خود دارد. بنابراین صادرکننده به علاوه پشت نویس ها، همگی مسوول پرداخت وجه سفته خواهند بود. به این ترتیب انبوهی از مسوولیت ها برای پرداخت مبلغ مندرج در سفته ایجاد می شود. این مسوولیت در اصطلاح مسوولیت تضامنی نامیده می شود.

فرق سفته با چک چیست ؟

سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می دهد مبلغی در موعد معین عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی شود. چک یکی از اسناد تجاری می باشد ولی چک به عنوان یک سند تجاری بدون مدت است و دریافت و پرداخت آن به منزله تعادل وجه نقد می باشد. بر اساس قوانین سفته خیلی محکم تراز چک برای تضمین وجه است ضمن اینکه سفته را اساسا یک سند پرداختنی قانونی که صادر کننده تعهد میکند در زمان خاص و مکان خاص نسبت به تادیه مبلغ آن اقدام نماید. اما بدلیل مشکلاتی که به مرور زمان وعرف جاری در کشور ما به وجود آمده چک بیشتر مورد توجه قرار گرفته.

شما هنگام دریافت چک میتوانید میزان خوش حسابی طرف و نیز مدت زمان حساب رو هم از بانک استعلام کنید.اما در شرایطی که صادر کننده فوت کند یا ورشکسته شود چک فاقد قدرت سفته میباشد.

مراحل اجرا گذاشتن سفته به مراتب خیلی دشوار تر از چک است و شما باید دقت کنید به شکلی سفته را باید اجرا بگذارید که از تاریخ سر رسید آن نگذرد. مراحل اجرائی آن هم برای مجاب کردن بانک خیلی سخت است وباید مستقیم خود شما از طریق مراجع قضائی پیگیری نمایید.

آیا سفته تضمینی بدهبم یا خیر ؟

سئوالی که معمولا جویندگان کار بدنبال پاسخ آن هستند ،لذا ما از نظر چند وکیل و مشاور حقوقی برای پاسخ به این سئوال کمک گرفتیم ( اختصاصی اینن )  :

۱- پاسخ دهنده : آقای مرتضی الله وردی

با عنایت به اینکه امکان ورود ضرر از جانب شما به کارفرما بسیار بعید است ( در مورد مشاغل غیر حساس ) ، دادن چنین سفته‌ای، آن هم با این مبلغ چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند، مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به‌ حواله‌ کرد آن شخص پرداخت نماید. در صورتی که شما سفته مزبور را امضاء نموده و به کارفرمای خود بدهید، با توجه به اینکه سفته‌های تضمینی بدون تاریخ هستند، ایشان می‌تواند در هر زمان، مبلغ مزبور را از شما مطالبه نمایند و وجود سفته در دست ایشان دلیل بر طلبکار بودن ایشان از شماست و شما هستید که باید ثابت کنید سفته مزبور بابت ضمانت بوده و در واقع بدهی به ایشان ندارید. کسانی هم که پشت سفته را به عنوان ضامن امضاء نمایند، همراه با شما و به صورت تضامنی (یعنی کارفرما به هر کدام که بخواهد می‌تواند رجوع نماید) در مقابل کارفرما مسئول پرداخت وجه سفته می‌باشند. لذا پیشنهاد می‌شود که اگر ناچار به دادن سفته هستید، در خود سفته ضمانتی بودن آن را قید کنید و به موجب یک رسید جداگانه و با ذکر مشخصات کامل (شماره سریال سفته و مبلغ آن)، سفته را به کارفرمای خود تحویل دهید و در این رسید قید کنید که این سفته بابت تضمین انجام کار است و در صورتی که از اقدام شما خسارتی به کارفرما وارد شود، می‌تواند به میزان خسارت وارده وجه سفته را مطالبه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!