shutterstock_59193421-07

کسی که از لفظ و معنای مثبت در سخن گفتن استفاده نمی کند، مانند این است که از حق و حقوق خویش هیچ گونه شناختی نداشته یا اینکه قدرت فهماندن صادقانه افکار و احساسات خویش را ندارد.
در این صورت به دیگران اجازه داده است که به او احترام نگذارند. در واقع بدون این که متوجه شود، عقاید مخالف دیگران را بر علیه خودش می شوراند. در حالی که می تواند با زبان و بیان مثبت و پر کشش افراد و مسیر فکری و رفتاری آنها را به سوی خود جلب کند.
فهماندن افکار و عقاید خویش و درک احساسات و دیدگاههای دیگران به طور صادقانه و همچنین پذیرش احساسات و افکار دیگران.
پس نتیجه  می گیریم که مثبت اندیشی می تواند ۲ نوع ارزش گذاری را در پی داشته باشد.اول: ارزش دادن به خود با دفاع از حق و حقوق خویش و خواسته ها و نیازهای معقول و منطقی خود.دوم: ارزش قائل شدن برای دیگران و احترام به خواسته ها و نیازها و همچنین حقوق آنها.
پیامی که ارزش گذاری به خود و دیگران و به طوری که نگرش مثبت دارند عبارتند از :
این چیزی است که من فکر می کنم.
این است چیزی که من احساس می کنم.
اینگونه می توانم وضعیت خودم را ارزیابی بکنم.
من آمادگی شنیدن حرف های شما و دیگران را دارم.
سعی می کنم افکار و عقاید شما و دیگران را بفهمم.
یکی از مراحل مهم برای یادگیری، ارتباط برقرار کردن، ارزیابی مثبت کردن، و از همه مهمتر ارزش برای خویش قائل بودن است. درک و تصور مثبت از خویش داشتن، در ذهن رشد می کند و باعث می شود که اینگونه اشخاص با خودشان و افکار و احساسات خودشان راحت و مثبت برخورد کنند. برقراری ارتباط مثبت، باعث زیاد شدن اعتماد به نفس ما و دیگران می شود. اشخاصی که در وضعیت های مختلف به سختی اظهارنظر می کنند،کسانی هستند که نسبت به خود احساس ضعیفی دارند و همیشه افراد افسرده و با اضطراب بسیاری با دیگران ارتباط دارند. آنها همیشه احساس می کنند که مورد قبول دیگران نیستند و یا مورد سو»استفاده آنها قرار گرفته اند و به بیگاری کشانده شده اند و به مرور زمان آنها علائم بیماری مانند: میگرن، زخم معده و غیره را احساس می کنند.
رفتارهای  چاپلوسانه
پیامی که رفتار افراد چاپلوس می دهد، این است:
– من مهم نیستم تو می توانی از من استفاده بکنی.
یقینا افراد این چنینی قوه ابتکارشان را نمی توانند نشان دهند زیرا این نوع رفتار بیهوده و کورکورانه، به دیگران اجازه می دهد که در مورد او هرگونه تصمیمی را بگیرند و در هر مسیری که می خواهند او را بکشانند.چنین اشخاصی با رفتار کورکورانه خود، معمولا دچار اضطراب و پریشانی و خشم می شوند، اما نمی توانند هیچ  عکس العملی از خود نشان دهند و نهایتا دچار افسردگی و اضطراب و ترس هستند.شخص چاپلوس، برای حق و حقوق دیگران ارزشی قائل نیست و فقط به نیازها و حقوق خود اهمیت می دهد.این چنین شخصی، به نظر می رسد که ماسکی به صورت زده و به راحتی به خاطر منافع خودش تلاش می کند.او با جملات قشنگ و با زرنگی ماهرانه، دیگران را مجبور به حمایت ناآگاهانه از خودش می کند. مانند:
-تو باید قدرت بیشتری خرج می دادی.
– تو رئیس خوبی هستی و اگر بخواهی می توانی…
-تو خیلی بزرگی و می توانی…
تو پول خوبی جمع کرده ای و …
اما در مقابل این حرف های زیبا، او فقط و فقط به دنبال یک چیز است، آن هم این است که دیگران خواسته های او را بر آورده بکنند. برای به دست آوردن چیزی که می خواهد، او حتی دیگران را فریب داده و آنها را عصبی و به حد جنون می رساند. او حتی باعث می شود شخصی به خاطر اعمال چاپلوسانه او در جامعه کنار گذارده شود.این چنین رفتارهای چاپلوسانه معمولا برای رسیدن به هدف موثر واقع می شود. البته اگر این هدف و نیت به زرنگی تمام پنهان شود و دیگران نیز ناخودآگاه از آن اطاعت بکنند و از حقه بازی او بی اطلاع باشند، می تواند موجب پیشرفت او شود. این دسته از اشخاصی که فریب خورده اند، دچار نوعی اضطراب و پریشانی می شوند که چرا به این سادگی گول خوردند و چرا دیگران توانسته اند ارزش های آنها را پایمال کنند.
نگرش و رفتار مثبت داشتن
نگرش و رفتار مثبت داشتن، علاوه بر ابراز عقاید و خواسته های خویش، عقاید و حقوق دیگران را نیز رعایت می کند، در حقیقت او دارای احساس، رفتار و نگرش متعادل و متوازن است. شخصی که این چنین رفتار مثبتی دارد، معمولا به راحتی ارتباط برقرار می کند.
به آرامی و با سرعت بیشتر با دیگران به تفاهم می رسد و مورد تایید نیز قرار می گیرد. طبیعتا اینگونه رفتار برای رسیدن به هدف موثرتر است زیرا هم باعث رضایت خود و هم باعث رضایت دیگران می شود و برای خود و دیگران ارزش قائل است.
اینگونه رفتاری نتیجه خوب و رضایت بخشی را در پی دارد و خود و دیگران احساسات مثبت و افکار آزاداندیشانه را تشویق می کند. نتیجه اینکه ما می توانیم یک نوع رفتار کودکانه در مقابل دیگران داشته باشیم  یا رفتار عصبی یا چاپلوسانه و یا رفتار مثبت با دیگران داشته باشیم.خود، دیگران و محیط زیست زندگی در تقویت و کاهش هر کدام از رفتارها موثرند. محیط نامناسب، رفتارهای چاپلوسانه و غیرانسانی را ترغیب می کند، اما زندگی در فضای سالم اجتماعی رفتارهای انسانی و معقولانه را تقویت می کند.در حقیقت تقویت کننده ها اعم از پولی و معنوی در شکل گیری مثبت یا منفی تاثیر گذارند.
فرزندانمان، والدینمان، دوستان و رئیس و همکارانمان می توانند زمینه ساز و تقویت کننده یا کاهش دهنده این رفتارها باشند.مثلا: می توانیم مثبت باشیم وقتی که شخصی مقابل مان قصد دارد چیز مورد نیازمان را به ما قرض بدهد.
-می توانیم خشمگین باشیم، وقتی که در محل کارمان کسی مزاحم ماست.
– گاهی مجبور می شویم رفتار کورکورانه را در دستور کار قراردهیم.
– گاهی مجبور می شویم رفتار چاپلوسانه را پذیرا  شویم.
حالا سوال این است:
– چگونه ما یادگرفته ایم که این گونه رفتارهایی را داشته باشیم؟
– نگرش و رفتار مثبت اکتسابی است و در محیط زندگی تقویت یا کاهش می یابد. بعضی از اشخاص به خاطر اظهار نظر  شخصی مورد تنبیه و بازخواست قرار گرفته اند (تنبیه شدن)
– دیگری مورد تشویق قرار می گیرد که تسلیم شده و بله بگوید به جای نه. (فشار و زور)
– بعضی اوقات تنبیه کردن رفتار مثبت و همزمان فشار آوردن به رفتار منفی. (تنبیه و زور)
– اگر رفتاری مورد قبول قرار نگرفته و یا به وسیله اشخاصی مهم که در اطراف ما هستند مورد نگرش قرار گیرد. (الگوبرداشتن)
– دیگر اینکه افرادی که در انزوا بودند و موقعیت پیشرفت و اجازه بروز رفتاری مثبت نداشته اند. (نداشتن موقعیت)
– همچنین اگر نگاهی به عوامل فرهنگی بیندازیم، می بینیم که به الگوهای سنتی زنانه و مردانه برمی خوریم. تشویق زنان به داشتن رفتارهای کورکورانه و تشویق مردان به داشتن رفتارهای خشمانه.پس باید گفت که گاهی اوقات اشخاصی از حق خود بی خبرند یا از آن محروم می شوند که باید کوشید آنان را آگاه کرد.
توصیه های زیر را نیز همواره داشته باشید  !
۱ .نعمت هایت را بشمار
۲.بی نظیر بودنت را جار بزن
۳.خدمتی بیشتر و بهتر از آن چه از تو انتظار می رود ،  ارائه بده
۴.از نیروی انتخابت ، عاقلانه استفاده کن
۵. ما برای انجام همه ی کارها وقت نداریم ، ما برای انجام همه ی کارها پول نداریم ، اما برای انجام مهم ترین کارها ، وقت و پول داریم .
۶. همه ی سلیقه های ما را دیگران نمی توانند بر آورده کنند ، پس لازم است به وضوح و روشن بیان کنیم که مهم ترین اول ما در زندگی کدام اند .
۷. همه ی انسانها را نمی توان راضی نگه داشت اما می توان مهم ترین انسان ها را راضی نگه داشت .
۸.ما نمی توانیم از همه چیز لذت ببریم ، برای برخی لذت ها ، لازم است از برخی دیگر لذت ها بگذریم .
۹.ما نمی توانیم در مورد همه چیز اظهار نظر کنیم . لازم است مهم ترین جنبه هایی که دغدغه اظهار نظر در آنها را داریم ، مشخص کنیم .
۱۰.روزتان را پیشاپیش بسازید . فکرهای شما یا بهتر بگویم « حالات ذهنی شما » همیشه پیشاپیش و جلوتر از شما حرکت می کنند تا آنچه را شما خواسته اید ، خوب یا بد بسازند .
۱۱. فکرها و اندیشه های ما در قالب خواسته ها و آرزوهای مان تجلی پیدا می کنند و آن ها دارای ظرفیت بالقوه ای هستند که می توانند به فعل تبدیل شوند .
۱۲. خواسته ها و آرزوها طی سه مرحله از قوه به فعل تبدیل می شوند : طلب کردن ، باور کردن ، دریافت کردن .
۱۳.زندگی در واقع حاصل انتخاب های توست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!