۲۷۸۸۳۲-Fotolia_35702353_S

آشنایی با مشاهیر حسابداری جهان

دیویدسون درجه لیسانس و فوق‌لیسانس خود را از دانشگاه میشیگان و درجه دکتری را نیز از همان دانشگاه در سال ۱۹۵۰ دریافت کرد. دیویدسون تا زمانی که دوره حسابداری مقدماتی را با ویلیام پاتن(William Paton)  عضو تالا‌ر مشاهیر حسابداری گذراند به حقوق گرایش داشت. در سالهای ۱۹۴۶-۴۸ مربی اقتصاد و ۱۹۴۸-۴۹ مربی حسابداری در دانشگاه میشیگان بود. از سال ۱۹۴۲ تا اوایل ۱۹۴۹ نقش فعالی در نیروی دریایی امریکا داشت و در سال ۱۹۵۱ از سوی جامعه حسابداران رسمی مریلند(Maryland)  پذیرفته شد و به‌خاطر درخشش در آزمون سال ۱۹۵۱، جایزه جامعه حسابداران رسمی مریلند را برای کسب رتبه عالی در سطح ایالت دریافت کرد و همچنین دیپلم افتخار جشنواره الیجا وات سلز(Elijah Watt Sells)  از طرف جامعه حسابداران رسمی امریکا(AICPA)  به او تعلق گرفت. دیویدسون بیشتر عمر حرفه‌ای خود را در دو دانشگاه معتبرصرف کرد؛  اول دانشگاه جونزهاپکینز(Johns Hopkins)  و دیگری دانشگاه شیکاگو. در دانشگاه جونز هاپکینز تا سطح استادی پیش رفت. در سالهای ۱۹۴۹ تا ۵۲ به‌عنوان استادیار، ۱۹۵۲ تا ۵۶ به‌عنوان دانشیار و ۱۹۵۶ تا ۵۸ به‌عنوان استاد فعالیت کرد، سپس در سال ۵۸ عضو هیئت علمی دانشگاه شیکاگو شد و به‌عنوان استاد حسابداری تا ۱۹۶۲ در آن دانشگاه فعالیت داشت و در آن سال مدیری موسسه حسابداری حرفه‌ای که خودش در سال ۶۲ به تاسیس آن کمک کرده بود، شد. وی تا اواسط ۱۹۶۹ به این سمت اشتغال داشت، سپس سرپرست دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای تجارت گردید و تا سال ۱۹۷۴ همین سمت را داشت. در سال تحصیلی ۱۹۷۴ و ۷۵ تحت عنوان بورسیه مرکز به‌منظور شرکت در دوره مطالعات پیشرفته در علوم رفتاری مرخصی مطالعاتی گرفت.

در سال ۱۹۶۲ به‌عنوان اولین استاد حسابداری آرتوریانگ‌(Arthur Young)  انتخاب شد و از آنجا تامین مالی می‌شد و تا سال ۸۴ این سمت را داشت تا آنجا که استاد حسابداری برجسته آرتوریانگ نام گرفت و تا سال ۸۹ این امتیاز را حفظ کرد و سپس استاد حسابداری برجسته ارنست اند یانگ(Ernst and Young)  گردید. در تابستان ۱۹۵۰ استاد مدعو دانشگاه برکلی(Brekley)  در کالیفرنیا، در سال تحصیلی ۱۹۵۶-۵۷ دانشکده اقتصاد لندن، در تابستان ۱۹۶۰ دانشگاه هاوایی(Hawaii) ، در تابستان ۱۹۶۴ دانشگاه استانفورد(Stanford)  و دانشگاه میشیگان (درتابستانهای متعدد) بود. او همچنین مدتها در سه ماهه زمستان هر سال به‌عنوان استاد مدعو در دانشگاه فلوریدا آتلا‌نتیکت (Florida Atlantic) دریس کرده است.

دیویدسون در سازمانهای حرفه‌ای زیادی فعالیت داشته است؛ به‌عنوان رئیس (۱۹۶۸-۶۹)، مدیر تحقیق (۱۹۵۵-۵۶) و عضو کمیته اجرایی (۱۹۵۵-۵۶ و ۶۷-۷۰) انجمن حسابداری امریکا(AAA) ، در سالهای ۱۹۷۶-۷۸ به عنوان رئیس کمیته اعتباربخشی برنامه‌های حسابداری انجمن حسابداری امریکا  و در سال ۱۹۷۸ به‌عنوان سخنران بین‌المللی منتخب آن سازمان برگزیده شد. از سمتهای دیگر او در انجمن حسابداری امریکا، عضویت در کمیته‌های ساختار آینده، محتوا و حوزه آموزش حسابداری (۱۹۸۴-۸۶)، کمیته استانداردهای حسابداری مالی (۱۹۷۴-۷۶) و ریاست این کمیته (۱۹۷۴ تا ۷۵)، کمیته مشاوره‌ای تحقیق (۱۹۶۵-۶۶)، کمیته مفاهیم و استانداردها، کمیته مفهوم تحقق (۱۹۶۴-۶۶) و ریاست آن (۱۹۶۵-۶۶) و کمیته تلفیق آموزش (۱۹۵۳-۵۴) را می‌توان نام برد.او عضو هیئت اصول حسابداری(APB)  از ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ و عضو گروه تحقیق برروی اهداف صورتهای مالی انجمن حسابداران رسمی امریکا در سالهای ۱۹۷۱ تا ۷۳ بوده است. از مشاغل دیگر او در انجمن حسابداران رسمی امریکا، ریاست کمیته مشاوره‌ای تحقیق برروی مفهوم اهمیت (۱۹۶۷-۷۲) و عضو کمیسیون تحقیق برروی دانش عمومی برای حسابداران رسمی (۱۹۶۳-۶۶)، کمیته مشاوره‌ای در پروژه تحقیق برروی حسابداری مالیات بردرامد (۱۹۶۰-۶۶)، کمیته ارتباطات دانشگاه (۱۹۶۱-۶۴) و کمیته پرسنلی (۱۹۵۵-۵۶) را می‌توان نام برد.

دیویدسون به‌عنوان عضو هیئت امنای موسسه حسابداری مالی در سالهای (۱۹۸۱-۸۳) فعالیت کرد؛ همچنین عضو رسمی شورای مشاوره‌ای هیئت تدوین استانداردهای مالی(FASB)  در سالهای ۷۳-۷۴ بود، همچنین عضو کار گروه حسابداری اجاره به شرط تملیک در سال ۷۳ و ۷۴ و کارگروه چارچوب نظری حسابداری (۱۹۷۵) نیز بوده است. دیویدسون از ۱۹۸۴ عضو افتخاری مادام‌العمر جامعه حسابداران رسمی ایلینویز و عضو کمیته مالی جامعه اقتصاددانان امریکاست.

دیویدسون پانزده کتاب تالیف کرده است از جمله، کتابی با عنوان <حسابداری: زبان تجارت> (هفتمین چاپ ۱۹۸۲) که با همکاری کلا‌ید پی‌استیکنیClyde P. Stickney))ورومن‌ال ویل  (Roman L. Weill)تالیف کرده است. از کتابهای دیگر او <حسابداری مالی: مقدمه‌ای بر مفاهیم، روشها و کاربردها> (پنجمین چاپ ۱۹۸۸) مجدداً با استیکنی و ویل، <حسابداری میانه: مفاهیم، روشها و کاربردها> (چهارمین چاپ ۱۹۸۵) با لئون جی هانویل(Leon J. Hanouille) ، استیکنی و ویل، <حسابداری مدیریت مقدمه‌ای بر مفاهیم، روشها و کاربردها> (سومین چاپ ۱۹۸۸) با مایکل ماهر(Michael W. Mahr) ، استیکنی و ویل، <مطالعات در حسابداری> (سومین چاپ ۱۹۷۷) با ویلیام تی باکستر(William T. Baxter)  را می‌توان نام برد. دیویدسون با همکاری ویل <کتابچه راهنمای حسابداری مدرن> (سومین چاپ ۱۹۸۳) و کتابچه <راهنمای حسابداری بهای تمام‌شده> (1978)، را تالیف کرد. او محقق پرکاری است که مقالا‌ت زیادی برای مجلا‌ت حرفه‌ای نوشته است.

دیویدسون عضو هیئت مدیره چهار شرکت فورچون ۵۰۰ (۵۰۰Fortune ) و دو شرکت دیگر است، او رئیس کمیته‌های حسابرسی ۵ شرکت از این ۶ شرکت است. او به‌عنوان مشاور با شماری از نهادهای دولتی و شرکتهای تجاری فعالیت داشته است از جمله کمیسیون فرمانداران در اصلا‌حات قانون کمیسیون خدمات عمومی، واحد خزانه امریکا (۱۹۶۱-۶۹) ومریلند (۱۹۵۲-۵۵)،کمیسیون تجارت فدرال (۱۹۷۵-۷۸) وکمیسیون بورس اوراق بهادار(SEC)  در سالهای (۱۹۷۶-۷۷).

دیویدسون در سال ۱۹۴۰ از سوی فی بتا کاپا(Phi Beta Kappa)  در دانشگاه میشیگان برگزیده شد. و همچنین در بتا گاما سیگما(Beta Gamma Sigma) و بتا آلفا پسی(Beta Alpha Psi)  عضویت داشت. او به‌عنوان محقق برجسته بتا گاما سیگما (۱۹۷۹) انتخاب شد و جایزه معلم ماندگار انجمن حسابداری امریکا(AAA)  را در ۱۹۷۶ و جامعه حسابداران رسمی ایلینویز را در ۱۹۸۵ دریافت کرد. همچنین جایزه حسابداری بنیاد آلفا کاپا پسی (Alpha Kappa Psi)  در سال ۱۹۷۴ به او اهدا شد و در سال ۱۹۸۴ نیز به‌عنوان حسابدار سال از سوی بتا آلفا پسی انتخاب شد.

دیویدسون در۲۳ ژوئن۱۹۴۶ با فردا جوی‌سندلز(Freda JoySendles )ازدواج کرد و صاحب دو فرزند گردید.

یکی از مزایای آموزش این است که استاد و کار استاد، با کار دانشجویانش زنده می‌ماند.اگر چه این در تمام سطوح آموزش مشهود است ولی مصداق عینی آن را می‌توان در آموزش دانشگاهی یافت که شدت تاثیر و سابقه برروی دانشجویان اغلب خیلی قوی است.سیدنی دیویدسون مظهر این نوع رابطه است. او نمایانگر تاثیرات معلم و مربی خود ویلیام آندرو پاتن(William Andrew Paton)  از دانشگاه میشیگان است؛ کسی که انجمن حسابداران رسمی امریکا او را به‌عنوان مربی حسابداری قرن انتخاب کرد. دیویدسون نیز از طریق دانشجویان نامدار خود از جمله باروک لو(Baruch Lev) ، کاترین شیپر(Katherine Schipper)،جورج سورتر(George  Sorter)، ویلیام بیور(William  Beaver)، جوی اس دامسکی(Joei  S. Domeski)، جورج بنستون(George Benstone) ، فردریک نومن(Frederick‌Noumann) ، گری بیدل(Gary Biddle)،گرانت کلووری (Grant Clowery) و رابرت لیپ (Robert Lipe) تاثیر خود را برروی حرفه گذاشته است.

زمانی که دیویدسون به‌عنوان استاد میهمان در دانشکده اقتصاد لندن در سالهای ۱۹۵۶-۵۷ فعالیت داشت به‌همراه موسسه حسابداری حرفه‌ای ترغیب شدند تا با همکاری ویلیام تی باکستر و دانشکده اقتصاد لندن مجله ژورنال آو اکانتینگ ریسرچ (Journal of Accounting Research) را در سال ۱۹۶۳ منتشر کنند.

همان‌طور که گفته شد دیویدسون تا سال ۱۹۹۳ حدوداً ۲۵ کتاب را تالیف، ویراستاری و یا مشارکت در تالیف کرده است، ۵۵ مقاله و ۹ نقد کتاب داشته و در سازمانهای حرفه‌ای زیادی فعالیت کرده است. رکورد دیویدسون از نظر سنوات خدمت در انجمن حسابداری امریکا از ریاست، مدیر گروه تحقیق و عضویت در کمیته‌ها حدود ۴۰ سال است که رقمی درخور تحسین است. دیویدسون در سال ۱۹۸۳ به عضویت تالا‌ر مشاهیر حسابداری درآمد.

منبع: فصلنامه حسابرس

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
error: Alert: Content is protected !!