خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

هرآنچه برای نوشتن یک “بیزینس پلن” عالی نیاز دارید

طرحِ تجاری یک سند نوشته شده است که شما را به عنوان یک کارآفرین با تمام عناصر درونی و بیرونی مربوط به فعالیت کارآفرینانه که در شروع یک فعالیت کارآفرینانه موجود است، آشنا می‌کند و بر تمام تصمیم‌گیری‌های طولانی یا کوتاه‌ مدت درطی سه سالِ اولیه نظارت دارد. طرح تجاری ...

ادامه مطلب