خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴

حقوق و دستمزد

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۴ شورای عالی کار در جلسه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳با حضور نمایندگان ۳ گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲ ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۴ مواردی رادر ۶ بند به شرح زیر تصویب نمود. این مصوبات  در اجرای ...

ادامه مطلب

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۳

جدول کامل شده بسته دستمزد ۹۳ بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار از ۴۸۷۱۲۵ تومان به ۶۰۸۹۰۰ تومان افزایش یافت. همچنین حق بن نقدی ماهیانه به ۸۰ هزارتومان، حق مسکن ۲۰هزارتومان، سنوات روزانه ۵۰۰تومان، حق اولاد یکنفر ۶۰۸۸۸ تومان، و حداقل مزد ...

ادامه مطلب

حداقل دستمزد ۹۱ کارگران مشخص شد

شورای عالی کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه خود حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار را با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سالجاری ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان تعیین و تصویب کرد. . به گزارش مهر، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در ...

ادامه مطلب

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

این دستورالعمل برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فرودین ۱۳۹۰ یا بعد از آن شروع میشود، لازم الاجراست. . کار گروه فنی و استانداردها بهمن ۱۳۹۰==== . کلیات ۱ ) هدف این دستورالعمل، ایجاد هم اهنگی در نحو ه تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل ...

ادامه مطلب

حسابرسی عملکرد و عملیاتی

حسابرسی عملکرد و عملیاتی افشین نخبه فلاح چکیده: سیستم اقتصادی یک کشور به میزان قابل توجهی به تصمیم گیریهای مدیریت در واحدهای اقتصادی بستگی دارد. بدیهی است این تصمیم گیریها نقش تعیین کننده ای در میزان درآمد های اقتصادی و ثمر بخش بودن فعالیتهای تعیین شده و استفاده بهینه از ...

ادامه مطلب