خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

مدت زمان و نوع بیماری برای تأیید استراحت پزشکی

مدت زمان و نوع بیماری برای تأیید استراحت پزشکی مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص مدت زمان و نوع بیماری برای تأیید استراحت پزشکی از بیمه شدگان تامین اجتماعی خواست تا در زمان دریافت استراحت پزشکی از پزشک معالج، به مدت و نوع بیماری مندرج در آن دقت نمایند. ...

ادامه مطلب