خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

مدیر عامل شرکت مشمول بیمه بیکاری نیست

مدیرعامل

  مدیر عامل شرکت مشمول بیمه بیکاری نیست.   🔸اولا: قرارداد کار از جمله عقود معوض بوده و در آن اجرت (مزد یا حقوق) جز اصلی و اساسی عقد است در حالیکه مطابق ماده ۱۲۴و مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون تجارت مدیر عامل شرکت تجاری می تواند بطور ...

ادامه مطلب