خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

مفهوم بهره مرکب بهمراه مثال ساده

نرخ بهره مرکب

مفهوم نرخ بهره مرکب آلبرت انیشتین گفته است که بهره مرکب بزرگ‌ترین کشف ریاضی برای همه زما‌ن‌ها خواهد بود. بر خلاف دیگر بحث‌های ریاضی، مثلثات و حساب دیفرانسیل و انتگرال که در دبیرستان آموخته می‌شود و همانجا هم باقی می‌ماند، بحث بهره مرکب با زندگی روزمره ما عجین شده است. ...

ادامه مطلب