خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

دانلود صورتهای مالی نمونه جدید

صورتهای مالی نمونه 1395

اطلاعیه در خصوص “صورت‌های مالی تلفیقی گروه همراه با صورت‌های مالی شرکت اصلی” اطلاعیه به کلیه مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی صورت‌های مالی تلفیقی گروه همراه با صورت‌های مالی شرکت اصلی و نیز صورت‌های مالی جداگانه شرکت نمونه که بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری توسط سازمان حسابرسی و ...

ادامه مطلب

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

این دستورالعمل برای حسابرسی صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ اول فرودین ۱۳۹۰ یا بعد از آن شروع میشود، لازم الاجراست. . کار گروه فنی و استانداردها بهمن ۱۳۹۰==== . کلیات ۱ ) هدف این دستورالعمل، ایجاد هم اهنگی در نحو ه تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل ...

ادامه مطلب