خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

سوالات آزمون حسابدار رسمی اردیبهشت ماه ۹۰

_ سوالات تستی حسابداری سری آ ۱۳۹۰  ــ سوالات تستی حسابداری سری ب ۱۳۹۰  _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۹۰  _ سوالات تستی  حسابرسی ۱۳۹۰  _ سوالات تستی سایر قوانین۱۳۹۰  ***   پاسخ نامه*** پاسخ سوالات آزمون حسابداررسمی اردیبهشت ۹۰  

ادامه مطلب

سوالات آزمون حسابدار رسمی ایران در سال ۱۳۸۹

_ سوالات تستی حسابداری ۱۳۸۹_ سوالات تستی حسابرسی ۱۳۸۹ _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۹ _ سوالات تستی  سایر قوانین ( تجارت و محاسبات عمومی و دیوان محاسبات ) ۱۳۸۹ _  سوالات تشریحی حسابداری ۱۳۸۹ _  سوالات تشریحی حسابرسی۱۳۸۹ _  سوالات تشریحی قانون مالیاتها۱۳۸۹  پاسخنامه : دریافت پاسخ سوالات آزمون حسابدار رسمی سال ۱۳۸۹ اصلاحیه ...

ادامه مطلب