خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

پرسش از حسابرسان

۱-شما حسابرس شرکت آلفا هستید. شرکت آلفا در هیچ زمانی دارایی‌های ثابت مشهود خود را بیمه نمی‌کند. در سال مورد رسیدگی، شرکت آلفا تسهیلات بانکی اخذ کرده؛ بنابراین ناچار به بیمه کردن ساختمان کارخانه و ماشین‌آلات آن به نفع بانک شده است. شرکت مبلغ پرداختی بابت حق بیمه این دارایی‌ها ...

ادامه مطلب

استانداردهای حسابرسی

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word PowerPoint ۴۴۱۰ تنظیم‌ اطلاعات‌ مالی‌ دانلود فایل دانلود فایل ۴۴۰۰ اجرای روشهای توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی‌ دانلود فایل دانلود فایل ۳۴۰۰ رسیدگی به اطلاعات مالی آتی- ۱۳۸۴ دانلود فایل دانلود فایل ۲۴۱۰ بررسی اجمالی ‌اطلاعات مالی ‌میان‌ دوره‌ای ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری ...

ادامه مطلب