خانه / Tag Archives: تنظيم قطب‌نما روي شمال حقيقي: رهبر نابدرون خود را كشف كنيد: بيل جرج

Tag Archives: تنظيم قطب‌نما روي شمال حقيقي: رهبر نابدرون خود را كشف كنيد: بيل جرج

۱۴ کتابی که خواندن‌شان برای مدیران از نان شب واجب‌تر است

ادبیات، رمان، داستان، شعر، تاریخ تا چه اندازه در پرورش مدیران و رهبران کسب وکار تاثیر دارد؟ دانشگاه هاروارد از سال‌ها پیش به این پرسش پاسخ داده است ودانشجویان مدیریت و کسب و کار الزاما باید این دروس را بگذرانند. دلیل، آنچه مدیران می‌توانند در این کتاب‌ها بیاموزند حاصل دانش ...

ادامه نوشته