خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری الف:الف: حسابداری مالی ۱- کلیه کتب حسابداری مالی سطح میانی سازمان حسابرسی شامل : (نشریات شمارههای ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۷۰ و ۷۴ و ۷۶ و    ۷۹ و ۸۰ و ۸۴ و ۹۰ و ۹۴ و ۹۷ و ۱۰۰ و ۱۱۷ و ۱۲۶ و ...

ادامه مطلب