خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

بخشودگی جرایم مالیات عملکرد و ارزش افزوده

دکتر تقوی نژاد

از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: بخشنامه «تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده» جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی سرتاسر کشور ابلاغ شد این بخشنامه در راستای تصویب نامه مورخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ هیئت وزیران و ...

ادامه مطلب