خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‎های بانکی مشکوک

دکتر تقوی نژاد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای پایان دادن به ابهام‌ها و سؤالات مأموران مالیاتی درخصوص تراکنش‌های بانکی مشکوک دستور داد تا یک یا چند گروه ویژه رسیدگی به این تراکنش‌ها در واحدهای مالیاتی سراسر کشور تشکیل شود و با زیر ذره‌بین قرار دادن تراکنش‌های بانکی مالیات‌دهندگان نه‌تنها جلوی فرار مالیاتی ...

ادامه مطلب