خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

مدت زمان و نوع بیماری برای تأیید استراحت پزشکی

مدت زمان و نوع بیماری برای تأیید استراحت پزشکی مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی در خصوص مدت زمان و نوع بیماری برای تأیید استراحت پزشکی از بیمه شدگان تامین اجتماعی خواست تا در زمان دریافت استراحت پزشکی از پزشک معالج، به مدت و نوع بیماری مندرج در آن دقت نمایند. ...

ادامه مطلب

انواع مرخصی در قانون کار را بیشتر بشناسیم

قانون کار جمهوری اسلامی ایران با ذکر مواردی نحوه گرفتن مرخصی را تشریح کرده است که این گزارش با طرح سوالاتی جزییات آن را در اختیار قرار می‌دهد. شاید گرفتن مرخصی یکی از دغدغه‌های اساسی کارکنان و کارگران از کارفرمایان خود به شمار برود و گاهی پیش آمده است که افراد ...

ادامه مطلب