خانه / بایگانی مطالب

بایگانی مطالب

اشتباهات نظام مالیاتی ایران

اشتباهات نظام مالیاتی ایران مقایسه نظام مالیاتی ایران و کشورهای مختلف دنیا در یک دهه گذشته نشان‌دهنده آن است که اقتصاد ایران از سه اشتباه تاکتیکی مالیاتی رنج می‌برد.  بررسی تاثیرهای مالیات بر «درآمد»، «کالا و خدمات» و «تجارت خارجی» بر اقتصاد ایران حکایت از سه اشتباه تاکتیکی در طراحی ...

ادامه مطلب