خانه / چک و مفاهیم مرتبط

چک و مفاهیم مرتبط

چک های بی محلی که مجازات زندان ندارند

زمانی، صدور چک بلامحل، دارای مجازات کیفری سنگینی بود و کسی که به هر دلیل چک بی محل می کشید، باید به زندان می رفت. این روزها، چک دیگر آنقدر وسیله خطرناکی برای معامله نیست. هزاران هزار چک این روزها برگشت می شود و کمتر دیده شده که صادر کننده ...

ادامه مطلب