خانه / چک و مفاهیم مرتبط

چک و مفاهیم مرتبط

چک های بی محلی که مجازات زندان ندارند

۹a6fe1f9ad0b3eeebb857ad18066d78c1

زمانی، صدور چک بلامحل، دارای مجازات کیفری سنگینی بود و کسی که به هر دلیل چک بی محل می کشید، باید به زندان می رفت. این روزها، چک دیگر آنقدر وسیله خطرناکی برای معامله نیست. هزاران هزار چک این روزها برگشت می شود و کمتر دیده شده که صادر کننده ...

ادامه نوشته