خانه / مهارتهاي مديريتي

مهارتهاي مديريتي

شگرد‌هایی برای محبوب‌ترین رئیس دنیا شدن

شگرد‌هایی برای محبوب‌ترین رئیس دنیا شدن چکیده: وقتی رئیس یک شرکت در عصر آخرین روز کاری هفته، داخل شرکت با عصبانیت می‌گوید از افزایش حقوق دیگر خبری نیست؛ نباید انتظار داشته باشیم که کارمندانش او را دوست داشته باشند. وقتی رئیس یک شرکت در عصر آخرین روز کاری هفته، داخل ...

ادامه مطلب