خانه / شرح وظایف سازمانی

شرح وظایف سازمانی

شرح وظایف سازمانی

شرح وظایف مدیر مالی

شرح وظایف مدیر مالی نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بـر اسـاس اسـتانداردهای حـسابداری و اطلاعـات موجـود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان از صحت صورتهای مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح.(شرح وظایف مدیر مالی) ارائه گزارشات مالی (بودجه ای، نقـدینگی، دارایـی هـا، وضـعیت پیمانکـاران، مالیـه، بـدهی) بـر ا سـاس ...

ادامه مطلب

شرح وظایف اصلی حوزه معاونت مالی و اداری

تدوین‌ و اجرای‌ نظ‌ام‌ جذب‌ ،تامین‌ و نگهداشت‌ بهینه‌ نیروی‌ انسانی‌ نوین‌ سازمان‌ و نظ‌ارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آن‌ در چارچوب‌ مقررات‌.   تدوین‌ و اجرای نظ‌ام‌ بهسازی‌ و نوسازی‌ نیروی‌ انسانی‌ از ط‌ریق‌ برقراری‌ سیستمهای‌ نوین‌ آموزش‌ توسعه‌ای‌ و نظ‌ارت‌ و ارزشیابی‌ از کمیت‌ و کیفیت‌ نیروی‌ انسانی‌ به‌ ...

ادامه مطلب

شرح وظایف رئیس حسابداری صنعتی

یک رئیس حسابداری صنعتی در طول روز چه کارهایی انجام میدهد؟  چه گزارشاتی را ارائه میدهد؟  وظایفش چیست؟  رئوس وظایف :‌‏ نظارت ، کنترل و هماهنگی کلیه عملیات دایره حسابداری صنعتی ‏تهیه صورتهای مالی با همکاری رئیس دایره حسابداری مالی ‏سرپرستی کارکنان دوایر حسابداری صنعتی (هزینه یابی و بودجه و ...

ادامه مطلب

استاندارهای پست کارشناسان شاغل در امور اداری

پیشنهادات تجربه   استاندارد۱ کارشناس امور اداری باید برای احراز این پست می بایستی دارای حداقل ۳ سال تجربه باشد . تبصره : برای سرپرستی بخش امور اداری ( رئیس امور اداری ) دارابودن ۸ سال تجربه ضروری است . جنسیت استاندارد ۲       کارشناس امور اداری می تواند از دو جنسیت زن ...

ادامه مطلب

شرح وظایف کارشناس و مدیر روابط عمومی

شرح وظایف مدیر و کارشناس روابط عمومی در سازمانی هم اکنون در آن مشغول به کار هستم پیش از حضور من تهیه شده است. این شرح وظایف متن تقریبا کاملی از آن چیزی است که هر روز من و همکارانم در حال انجام آن هستیم. به دلیل نوع فعالیت این ...

ادامه مطلب

شرح وظایف واحد مالی

شرح وظایف واحد مالی ماموریت :  تامین منابع مالی حوزه مسئولیت از طریق ارتباط با اداره کل بودجه و ارائه خدمات مالی ، حسابداری ، تدارکاتی و انبارداری و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و محلسباتی ومعاملاتی سازمان. اهم وظایف و اختیارات : ۱– دریافت برنامه کار و تهیه ...

ادامه مطلب

شرح وظایف واحد حسابداری و امور مالی

اعمال نظارت مالی بر هزینه های مختلفی که برای واحدها انجـام می شود از نظر انطباق با آئین نامه و سایر مقررات عمومی و دستورالعمل های صادره و بررسی صحت و سلامت آنها در ارتباط با پرداخت صورتحساب ماهیانه قراردادها و هزینه های آگهی مناقصه و غیره. ثبت هزینه ها ...

ادامه مطلب

شرح وظایف واحد حقوقی

شرح وظایف واحد حقوقی پاسخ به استعلامها و مشاوره حقوقی موسسه و واحدهای تابعه و همکاری و مشارکت در رفع مشکلات حقوقی واحدهای تابعه موسسه پاسخ به سوالات همکاران موسسه  و مشاوره حقوقی بررسی پرونده‌های حقوقی و اظهارنظر در مسائل مختلف حقوقی و جزایی حضور در مراجع مختلف اداری، قضایی، ...

ادامه مطلب