خانه / دانلود صورتهاي مالي نمونه

دانلود صورتهاي مالي نمونه

دانلود صورتهاي مالي نمونه

دانلود صورتهای مالی نمونه جدید

صورتهای مالی نمونه 1395

اطلاعیه در خصوص “صورت‌های مالی تلفیقی گروه همراه با صورت‌های مالی شرکت اصلی” اطلاعیه به کلیه مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی صورت‌های مالی تلفیقی گروه همراه با صورت‌های مالی شرکت اصلی و نیز صورت‌های مالی جداگانه شرکت نمونه که بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری توسط سازمان حسابرسی و ...

ادامه نوشته

تشکیل کارگروه استانداردسازی صورت‌های مالی شرکت‌ها

LSA_Budget

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابرسی تا پایان سال ۱۳۹۵ به طور کامل عملیاتی خواهد شد، گفت: از سال جاری سیستم های اطلاعاتی شرکت ها باید متناسب با این استانداردها اصلاح شوند و در این خصوص کارگروهی با حضور سازمان بورس اوراق بهادار، ...

ادامه نوشته