خانه / دانلود صورتهاي مالي نمونه

دانلود صورتهاي مالي نمونه

دانلود صورتهاي مالي نمونه

دانلود صورتهای مالی نمونه جدید

صورتهای مالی نمونه 1395

اطلاعیه در خصوص “صورت‌های مالی تلفیقی گروه همراه با صورت‌های مالی شرکت اصلی” اطلاعیه به کلیه مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی صورت‌های مالی تلفیقی گروه همراه با صورت‌های مالی شرکت اصلی و نیز صورت‌های مالی جداگانه شرکت نمونه که بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری توسط سازمان حسابرسی و ...

ادامه مطلب

تشکیل کارگروه استانداردسازی صورت‌های مالی شرکت‌ها

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه تهیه صورت های مالی براساس استانداردهای حسابرسی تا پایان سال ۱۳۹۵ به طور کامل عملیاتی خواهد شد، گفت: از سال جاری سیستم های اطلاعاتی شرکت ها باید متناسب با این استانداردها اصلاح شوند و در این خصوص کارگروهی با حضور سازمان بورس اوراق بهادار، ...

ادامه مطلب