خانه / حسابداري دولتي

حسابداري دولتي

نبود استانداردهای حسابداری دولتی،اجرای حسابرسی مالی را با چالش مواجه می‌کند

رئیس مرکز آموزش و برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه نبود استانداردهای حسابداری دولتی،اجرای حسابرسی مالی را با چالش مواجه می کند،افزود:تدوین استانداردهای‌حسابداری دولتی و اجرای صحیح آن باعث می‌شود که برد گزارشگری مالی ،تا ارائه صورتهای مالی دولت گسترش یابد وپاسخگوئی دولت را شفاف تر کند. ...

ادامه مطلب

حسابداری دولتی

کاربرد حسابداری دولتی: ۱- اطلاعات مفید و قابل اعتمادی را برای تعیین و پیش بینی ورود، خروج و مانده منابع مالی دولت تهیه و در دسترس مسئولین دستگاههای دولتی یا مسئولین ارشد مالی دولت قرار می دهد. ۲- اطلاعات مالی معتبری برای تعیین و پیش بینی وضعیت مالی دولت و ...

ادامه مطلب