خانه / آزمون های مالی

آزمون های مالی

سوالات آزمون حسابدار رسمی ایران در سال ۱۳۸۹

_ سوالات تستی حسابداری ۱۳۸۹_ سوالات تستی حسابرسی ۱۳۸۹ _ سوالات تستی قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۹ _ سوالات تستی  سایر قوانین ( تجارت و محاسبات عمومی و دیوان محاسبات ) ۱۳۸۹ _  سوالات تشریحی حسابداری ۱۳۸۹ _  سوالات تشریحی حسابرسی۱۳۸۹ _  سوالات تشریحی قانون مالیاتها۱۳۸۹  پاسخنامه : دریافت پاسخ سوالات آزمون حسابدار رسمی سال ۱۳۸۹ اصلاحیه ...

ادامه مطلب

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری

منابع آزمون کارشناسی ارشد حسابداری الف:الف: حسابداری مالی ۱- کلیه کتب حسابداری مالی سطح میانی سازمان حسابرسی شامل : (نشریات شمارههای ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۷۰ و ۷۴ و ۷۶ و    ۷۹ و ۸۰ و ۸۴ و ۹۰ و ۹۴ و ۹۷ و ۱۰۰ و ۱۱۷ و ۱۲۶ و ...

ادامه مطلب