خانه / اخبار مالياتي / جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی

taxes23

طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ، جرائم مالیاتی حداقل در موارد زیر پیش‌بینی شده‌اند.

ماده

موضوع

درصد

نسبت به

۱۹۰

دیرکرد پرداخت مالیات

۵/۲ درصد درماه

مبلغ مالیات

۱۹۲

عدم تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی ٭

عدم تسلیم اظهارنامه در سایر موارد

۴۰%

۱۰%

مبلغ مالیات

مبلغ مالیات

۱۹۳

عدم ارائه دفاتر

رد دفاتر

۲۰%

۱۰%

مالیات

مالیات

۱۹۷

عدم تسلیم لیست حقوق

عدم تسلیم قرارداد پیمانکاری

۲ %

۱%

حقوق پرداختی

قرارداد

۱۹۹

عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی

۲۰%

مالیات پرداخت نشده

درباره modiriat

از این مطلب بازدید فرمایید

اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد ۹۳ ودستورالعمل استفاده ازآن (ویرایش جدید۷٫۰٫۰٫۴)

توضیح سایت: ویرایش جدید۷٫۰٫۰٫۴ منتشر شده است. باتوجه به مهیابودن شرایط ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *